Blog — Sayfa 38 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-38,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

İcra takibinde ve kira parası ve yönetim giderlerinin tahsiline yönelik icra takibine yapılan itirazın iptali ve icra inkar tazminatına ilişkin bu davada davacının tahliye isteği bulunmadığından ve icra takibinde tahliye talebi olmamasına rağmen, icra müdürlüğünce sehven "Örnek 13" tahliye ihtarlı ödeme emri gönderilmesi de, her iki tarafça...

7420 sayılı Kanun'un Geçici 2. Maddesi ve Tebliğ'in Yürürlüğe Girmesiyle Geçici 2. Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların İrdelenmesi 2004 sayılı Kanun ile 7155 sayılı Kanun uyarınca başlatılan icra takiplerinde; borçluların gerçek kişi olması, asıl alacak ve ferileri dâhil olmak üzere, icra takibi başlatıldığı tarihteki takip...

25.01.2023 tarih ve 32084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2'nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" ("Tebliğ") ile birlikte; 09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi...

İİK  309. maddesine göre, iflasına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato talep ederse veya bu borçlunun alacaklılarından biri konkordato işlemlerinin başlatılmasını isterse, iflas idaresi, görüşüyle beraber ikinci alacaklılar toplanmasında veya daha sonra müzakere edilmek üzere alacaklılara bu talebi bildirir.Konkordatonun tasdikine kadar olan tüm işler ve  konkordatonun...

KONKORDATONUN FESHİ :1-) Konkordatonun Kısmen Feshi  (İİK m. 308/e) :Kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı, konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir. Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren on gün...

Mahkemeden konkordato talep ederken bazı belgeler mahkemeye sunulmalıdır. Konkordato talebi için gerekli belgeler kanunda şu şekilde belirtilmiştir;Konkordato ön projesi: Borçların ne zaman, nasıl ve ne şekilde ödeneceğini, gerekli kaynakların nasıl sağlanacağını gösteren projeye konkordato ön projesi denir.Borçlunun mali durumunu gösteren belgeler: Bilanço, gelir-gider tablosu, alacak...

KONKORDATO NEDİR VE ŞARTLARI NELERDİR ?Girişİcra İflas Kanunu’nun İflas Erteleme Hükümleri 15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına hakkında kanun” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklik ile “iflas erteleme” yürürlükten kaldırılmış ve “konkordato” nun kapsamı...

RIZAEN SATIŞ NEDİR?Borçlunun, menkul veya gayrimenkul farketmeksizin hacizli malını satmak üzere ihale yapılmasını beklemeksizin, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi günlük süre içerisinde kendisine hacizli malın satışı için yetki verilmesi talebine rızaen satış denir.RIZAEN SATIŞA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?Hacizli mal icra müdürlüğü tarafından açık artırma yoluyla satılır. Haczen...

MAAŞ HACİZ YAZISI GELEN İŞÇİ İLE İLGİLİ İŞVEREN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İcradan tarafınıza  maaş haczi yazısı geldiğinde öncelikle gelen tebliğ zarfının üzerine tebligatın geliş tarihini yazarak, 7 gün içerisinde cevap vermeniz gerekecektir. Maaş haczi tebligatı alan işverenin yapması gereken  Maaş haczini tebliğ aldığınız tarihten itibaren çalışanınıza...

Maaş Haczi İşveren Tarafından Nasıl Uygulanır? Alacaklının başlattığı icra takibinin kesinleşmesiyle birlikte alacaklı maaş hacizi talebinde bulunur. Bu halde işçinin çalıştığı yere yani işverenine bir haciz müzekkeresi yazılır. Haciz müzekkeresinde, işverene; borçlunun maaşına haciz konulduğu ve borçlunun maaş tutarı ile başka işlenen haciz olup olmadığını bildirmesi...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın