Blog — Sayfa 140 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-140,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Ceza Avukatı Kime Nedir? Ceza avukatı, gerek kişi özgürlüğü bakımından gerekse mağdur haklarını koruma bakımından toplumun en temel sorunlarıyla uğraşır ve soruşturma veya kovuşturma aşamasında suç şüphesi altında bulunan veya suçun mağduru olan kimselere hukuki destek sağlar. Türkiye’de avukatların ceza hukuku alanında uzmanlaşma zorunluluğu yoktur. Ancak...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI                   :ADRES                      :……………………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :DAVALI                   : HasımsızTALEP KONUSU   : …Bankası  …Şubesi’nin …seri numaralı, ../../….keşide tarihli, keşide yeri … olan 000,00 TL bedelli çekin zayii nedeniyle iptali ile birlikte; söz konusu çekin ödenmesinin engellenmesi için, öncelikle ödeme yasağı konulması yönünde tedbir...

OlaylarBaşvurucuya, memur olarak görev yaptığı kamu kurumunda (İdare), başörtüsü kullandığı gerekçesiyle disiplin cezaları ile olumsuz sicil notu verilmiştir. Başörtüsü kullanmaya devam eden başvurucu devlet memurluğundan çıkarılmıştır.Derece Mahkemesi başvurucunun sözlü savunması alınmadığı gerekçesiyle iptal kararı vermiş bunun üzerine İdarenin yaptığı temyiz başvurusu Danıştay tarafından kabul edilmiştir....

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu 299. maddede, Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar bölümünde özel olarak düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu madde 125’te Şerefe Karşı Suçlar bölümünde genel olarak düzenlenen hakaret suçundan ayrı bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır.Cumhurbaşkanına Hakaret suçunun oluşması hakkında Yargıtay “ bu...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA NÖBETÇİ (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI                   : ADRES                      :……VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :DAVALI                   : ADRES                      :………………………….. Batıkent Yenimahalle AnkaraTALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı...

OlaylarAvukat olan başvurucu, beş sanığın müdafiliğini yaptığı davanın duruşma tutanağına göre, esas hakkında mütalaasını tamamladıktan sonra Cumhuriyet savcısına "Mütalaaya karşı savunmalarımızı hazırlamamız için süre talep ediyoruz, ancak mütalaayı kabul etmiyorum, Savcı Hukuk Fakültesini yeniden okusun, Hukuk Fakültesini okumadı, ya dosyayı okumadı ya da mahkemenin yaptığı...

Son zamanlarda FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarına konu olan ankesörlü telefonla yapılan ardışık aramalara ilişkin merak edilen kriterleri bu yazımızda açıklıyoruz. Yargıtay 16.Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün gizli haberleşme yöntemlerinden biri olan ankesörlü/sabit hatlardan periyodik (farklı tarih ve zaman diliminde belirli gün aralığı dahilinde) veya ardışık (yakın zaman diliminde birbirini takip...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA (     ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNEİSTİHKAK İDDİASINDABULUNAN  BORÇLU                  :ADRES                      :………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :OTALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası ile yapılan hacze karşı istihkak iddiamızın sunumudur.AÇIKLAMALARAnkara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası (EK-1) ile dosyanın borçlusu müvekkil A….. B…..’nin mallarına haciz konması kararı kesinleşmiş; ../../…. tarihinde haciz...

OlaylarBaşvurucunun murisi S.T. 1955 yılında bir kamu bankasının 100 TL itibari değerli bir adet hisse senedini satın almıştır.Banka, kurulduğu günden beri birçok defa bedelli sermaye artırımına gitmiş; bunlardan bankanın 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi olduğu 1984-2000 yılları arasında yapılanlar hariç...

Basit Yargılama Usulü Nedir? Basit yargılama usulü, Ceza Muhakemesi Kanunu’na 2019 yılında getirilmiş bir düzenlemedir. Bu düzenleme uyarınca asliye ceza mahkemelerinde görülen, yaptırım olarak adli para cezasını ve üst sınırı 2 yıl ve daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulü uygulanır. Basit Yargılama Usulü...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın