Blog — Sayfa 179 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-179,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Sosyal medya veya internet üzerinden işlenen hakaret suçu iki farklı eylem şeklinde işlenebilir:Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi. Örneğin, bir kimseye internet yoluyla “bilgisayarımı çaldın sen hırsızsın” demek hakaret suçunu oluşturur. Genel ve soyut nitelikteki söz...

... SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI:VEKİLİ:DAVALI:SUÇ: Özel hayatın gizliliğinin ihlaliSUÇ TARİHİ: AÇIKLAMALAR 1- Davalı ve müvekkilim aynı iş hanında yan yana muhasebe bürolarına sahiptirler ve katların girişinde her büroya özel posta kutusu bulunmaktadır. Müşterim hem kendi hem de müşterilerinin özel evraklarının eline geçmemesinden şikayet etmektedir. Bunları yönetime bildirdiği gibi yazılı...

... SAYIN BAŞKANLIĞINA DAVACI:VEKİLİ:DAVALI:KONU: ...'nın aynen teslim edilmesi veya ödenmiş olan taksitlerinin geri verilmesine dair talebimizdir. AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilimiz davalı tarafından başlatılmış olan "Bugün al 12 ayda öde" kampanyasından Derin Donduruculu Buzdolabı satın almıştır. Müvekkilim sözleşmenin  şartlarına uygun olarak ....... olan peşinatı yatırmış ve Buzdolabını teslim almıştır. Müvekkilimizin...

Kural olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bunlara ek olarak Türkiye’nin taraf olduğu protokollerin ortaklaşa güvence altına aldığı temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiğini iddia eden herkes bireysel başvuruda bulunabilir. Önemli olan bireysel başvuruda bulunacağınız ülkenin, sözleşme tarafı olmasıdır. Yabancı ülke vatandaşları bireysel başvuruda...

Mahkumlar bazı durumlarda koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamazlar. Koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanamayacağı haller şunlardır:-İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez (5275 m.108/3), -4771 sayılı Kanun gereği idam cezası hapis cezasına çevrilen hükümlüler şartlı tahliye hükümlerinden yararlanamaz. -5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, “Devletin Güvenliğine...

Yargıtay YTCK döneminde de verdiği kararlarda, bir fiil ile birden fazla neticenin oluştuğu durumlarda fikri içtimaın söz konusu olabileceğini kabul ederek, tek fiilden anlaşılması gerekenin, tek netice değil, tek hareket olduğunu kabul etmektedir, Uygulamada öğretinin genel kabul gören fikirleri benimsenmiş olup doğal anlamda gerçekleştirilen her...

-Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler göz önünde bulundurulmaksızın kendi kusurlu fiiline göre cezalandırılır (TCK md.40/1).-Özgü suçlar, ancak belli sıfatlara sahip kişiler tarafından işlenen suçlardır. Örneğin, zimmet suçu...

Roma hukukunda aile devlete benzer. aile babası ise de devletin başıdır. Pater familias, latince "aile babası" demektir . pater familias'in aile bireylerin üzerinde sınırsız yetkisi vardir, ne derse o olur . Bu sınırsız yetkiye de patria potestas denir . patria potestas altına girme doğum, evlat...

... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DOSYA NO:DAVACI:VEKİLİ:DAVALI:KONU: Ara kararı gereği, davalı olan şirketin unvanının düzeltilmesi ile beyanlarımızın sunulmasıdır  AÇIKLAMALAR 1- Davalı olan  … A.Ş, dava açıldıktan sonra unvanını değiştirmiş olduğundan dolayı, davalı şirketin unvanını … A.Ş olarak düzeltiyoruz.2- Hasardan dolayı Şirketimizin toplam … -Türk Lirası maddi zarar etmiştir. Keşif...

... İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI:VEKİLİ:DAVALI:KONU: Yetkisiz olan sendikanın ilan ettiği ve ... tarihinde uygulanmaya başlayan grevin kanun dışı olduğunun tespiti davası için dilekçedir. Grevin durdurulması için tedbir talebi de mevcuttur.1- Davalı sendika müvekkilimin iş yeri olan ... adlı yerde grev yoluna gitmiştir ve bu grev kararı...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın