Blog — Sayfa 71 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-71,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE .......   DAVACI                 :.......       VEKİLİ                    :....... DAVALI                  :....... KONU                     : Kira bedelinin ....... ya çıkarılması talebimiz AÇIKLAMALAR     :1-Davalı, ....... adresinde müvekkilimize ait apartman dairesinde ....... tarihli kira kontratı ile ve aylık ....... kira ödeyerek oturmaktadır. 2-Davalının ödemekte olduğu kira bedeli günün koşullarına uygun değildir. Yaşanan ekonomik kriz paranın alım gücünü...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......   DAVACI                 :....... VEKİLİ                    :....... DAVALI                  : HASIMSIZ KONU                     : Kazai rüşt kararı verilmesi istemimizdir. AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilimiz ....... Kulübünde profesyonel futbolcudur. Nüfus kaydı ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Sayfa No ve ....... Kütük Sıra Noda olup, ....... doğumludur. 2-16 yaşını doldurmuş olan müvekkilimizin, gerek...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......  DAVACI                   :....... VEKİLLERİ              :....... KONU                      : .......San. Tic. Ltd. Şti. ye kayyum atanması talebimiz hk. AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilemizin eşi ve küçük .......'nın babası ......., ....... tarihinde vefat etmiştir. 2-Müvekkillerimizin murisi ....... babası ....... ile beraber ....... San. Tic. Ltd. Şti. nin ortağı bulunmaktaydılar. 3-Müvekkillerimiz .......nde ....... E....

 . SULH HUKUK MAHKEMESİNEDOSYA NO : E.KISITLI ADAYI :VEKİLİ :DAVACI : VEKİLİ :KONU : Davaya cevap ve delillerimizin sunulmasıdır.AÇIKLAMALAR :Mahkemenizin yukarıda esas numarası verilen dosyasında davacı, müvekkilin yaşı ve yaşadıkları gereği akıl sağlığının yerinde olmadığını, şahsi işlerini dahi yerine getiremediğini, kandırılmaya oldukça elverişli olduğunu, bu sebeplerle...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                       .......        DAVACI                   :....... VEKİLLERİ              :....... DAVALI                   :....... KONU                      : KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVA DEĞERİ        : AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimizin ....... İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik  arsası .................... yapılacağı gerekçesi ile Belediye Encümeni'nin ....... tarih ve ....... sayılı kararına göre ..........

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......  DAVACI                  :....... VEKİLİ                     :....... DAVALI                   :....... KONU                      : 2942 Sayılı Yasanın 17. Maddesi Uyarınca Tapu Tescil Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimiz idare tarafından davalıya ait ....... İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik  arsa .................... yapılmak üzere ....... tarihinde ..............

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                              .......  DAVACI                     :....... VEKİLİ                       :....... DAVALI                     :....... KONU                        : Kamulaştırılan Taşınmazın geri  alımı  Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR        :1-Müvekkilimizin ....... İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik  arsası .................... yapılacağı gerekçesi ile ....... tarihinde ....... Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır. 2-Tarafımızdan kamulaştırılma bedelinin artırılması...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......  DAVACI                 :....... VEKİLLERİ            :.......          DAVALI                 :....... KONU                : Aylık .................... olan  İştirak Nafakasının ....... Arttırımı  ile Aylık ....... ye Çıkartılması Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR    :1-Davalı ....... ile müvekkilemiz .......  Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... tarih, ....... E. ve ....... K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır. 2-Boşanma sonucunda eşlerin müşterek...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın