Blog — Sayfa 71 / 243
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-71,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

İcranın geri bırakılması diğer adıyla tehir-i icra ilam veya ilam niteliğinde bir belgeye dayanılarak başlatılan icra takibine, borçlunun icra dosyasına belirli bir teminat yatırarak temyiz veya istinaf mahkemesinden alacağı icranın geri bırakılması kararı ile icra işleminin istinaf veya temyizdeki dosya sonuçlanana kadar durdurulmasıdır.Tehir-i icra işlemleri...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE DAVACILAR :....... VEKİLLERİ :....... DAVALI :....... KONU : Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali AÇIKLAMALAR : Müvekkillerim ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümlerin malikidirler. Davalıda aynı taşınmazda ......

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NETEDBİR TALEPLİDİR .......DAVACILAR :....... VEKİLİ :.......DAVALI :....... KONU : Tapu İptal ve tescil DEĞER : ....... AÇIKLAMALAR :1-Müvekkillerimiz, 6 kardeşli bir ailenin çocuklarıdır. Babalarını uzun zaman önce yitiren müvekkillerimizden, en küçük olması nedeni ile Ayşe evde yaşlı ve hasta annesinin bakımı ve tedavisi ile ilgilenmek...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE DAVACI :....... VEKİLİ :....... DAVALI :....... KONU : .......'nin Tahsili Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR : Müvekkilim ile davalı ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Ada, .......Pafta, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın kat irtifakı sahibi ve paydaşıdırlar. ../../.... tarihli sözleşme gereğince davalı inşaatın başlayabilmesi için ödemesi...

Düşmanla işbirliği yapma suçu, 5237 sayılı TCK’nın 303. maddesinde “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” bölümünde şu şekilde düzenlenmiştir: Düşmanla işbirliği yapma Madde 303 - (1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaş halinde olan devletin ordusunda hizmet kabul eden, düşman devletin yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı silahlı mücadeleye giren vatandaş,...

Türk Ceza Kanunu Madde 332' de yer alan askeri yasak bölgelere girme suçu şikayete tabi suçlardan olmayıp savcılık tarafından resen soruşturulur. Yani bu suçlara dair herhangi bir şikayet süresi yoktur. Şikayetten vazgeçme hali ceza davasının düşmesi sonucunu doğurmaz. Suç, dava zamanaşımı süresine riayet edilmek kaydıyla...

Sosyal medya veya internet üzerinden işlenen hakaret suçu iki farklı eylem şeklinde işlenebilir:Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi. Örneğin, bir kimseye internet yoluyla “bilgisayarımı çaldın sen hırsızsın” demek hakaret suçunu oluşturur. Genel ve soyut nitelikteki söz...

... SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI:VEKİLİ:DAVALI:SUÇ: Özel hayatın gizliliğinin ihlaliSUÇ TARİHİ: AÇIKLAMALAR 1- Davalı ve müvekkilim aynı iş hanında yan yana muhasebe bürolarına sahiptirler ve katların girişinde her büroya özel posta kutusu bulunmaktadır. Müşterim hem kendi hem de müşterilerinin özel evraklarının eline geçmemesinden şikayet etmektedir. Bunları yönetime bildirdiği gibi yazılı...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran