Blog — Sayfa 71 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-71,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                       .......        DAVACI                   :....... VEKİLLERİ              :....... DAVALI                   :....... KONU                      : KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI DAVA DEĞERİ        : AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimizin ....... İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik  arsası .................... yapılacağı gerekçesi ile Belediye Encümeni'nin ....... tarih ve ....... sayılı kararına göre ..........

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......  DAVACI                  :....... VEKİLİ                     :....... DAVALI                   :....... KONU                      : 2942 Sayılı Yasanın 17. Maddesi Uyarınca Tapu Tescil Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimiz idare tarafından davalıya ait ....... İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik  arsa .................... yapılmak üzere ....... tarihinde ..............

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                              .......  DAVACI                     :....... VEKİLİ                       :....... DAVALI                     :....... KONU                        : Kamulaştırılan Taşınmazın geri  alımı  Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR        :1-Müvekkilimizin ....... İli, ....... İlçesi ....... mahallesi, ....... ada, ....... pafta, ....... parselde kayıtlı ..... m2 lik  arsası .................... yapılacağı gerekçesi ile ....... tarihinde ....... Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır. 2-Tarafımızdan kamulaştırılma bedelinin artırılması...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......  DAVACI                 :....... VEKİLLERİ            :.......          DAVALI                 :....... KONU                : Aylık .................... olan  İştirak Nafakasının ....... Arttırımı  ile Aylık ....... ye Çıkartılması Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR    :1-Davalı ....... ile müvekkilemiz .......  Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... tarih, ....... E. ve ....... K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır. 2-Boşanma sonucunda eşlerin müşterek...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                       .......  DAVACI                  :....... VEKİLİ                    :.......           DAVALI                  :....... KONU                     : İsmin korunmasına ilişkin olarak tazminat davası. AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimiz çevresinde çok tanınan ve sevilen bir esnaftır. Yapısı gereği çevresi ile pek ilgilenmeyen müvekkilimiz ağır kanlı kişiliği ile tanınmaktadır. 2-Müvekkilimin ilgisizliğinden rahatsız olan komşusu, ilgi çekmek ve müvekkilimi de kızdırmak amacı...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE    DAVACI                          :....... VEKİLİ                           :....... DAVALI                          :....... KONU                             : İşletme Projesinin İptali AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu bağımsız bölümün malikidir. Müvekkilimin ../../.... tarihinde yapılan Kat Malikleri Kurulunda işletme projesine itiraz etmesine rağmen bu...

.......SAYIN HAKİMLİĞİNE                                                                                                                        .......  DAVACI                    :....... VEKİLLERİ               :....... DAVALI                    :....... KONU                       : İrtifak Bedelinin .........-TL Arttırımı Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Mevkiinde, Pafta No: ......., Ada No: ......., Parsel No: ....... de  tapuya kayıtlı ..... m2 lik taşınmazın malikidir. 2-Müvekkilimizin taşınmazının ....... m2 lik...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                       .......  DAVACI                    :....... VEKİLİ                      :....... DAVALI                     :....... KONU                        : İki haklı ihtar nedeniyle tahliye DAVANIN DEĞERİ   :....... Yıllık kira bedeli. AÇIKLAMALAR   :1-Davalı müvekkilimizin ....... adresindeki dairesinde, ....... tarihli kira sözleşmesi ile 3 yıldır kiracı olarak oturmaktadır. Kira bedeli ....... dir. 2-Davalı, ....... aylarına ilişkin  kira bedellerini süresi içinde ödememiştir. Müvekkilimiz...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......  DAVACI                 :....... VEKİLİ                   :....... DAVALI                 : Hasımsız KONU                    : İddet müddetinin kısaltılması istemidir. AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilemiz ....... Asliye  Hukuk  Mahkemesinin ....... tarih,  ....... E., ....... K. sayılı ilamı ile boşanmıştır. Karar kesinleşmiştir. 2-Müvekkilemiz yeniden evlenmek istemektedir. Ancak M.K.'nun 95. maddesi buna engeldir. Müvekkilemizin hamile olmadığı ekteki doktor raporu...

.......SAYIN BAŞKANLIĞINA                                                                                  YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR                                                                                                                                     .......  DAVACILAR        :.......            VEKİLLERİ           :.......                       DAVALI                : BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI AFET İŞLERİ GENEL MÜD. KONU                   : Deprem  sonucu  ağır  hasar  oluştuğuna ilişkin ....... tarihli tespitinin iptaliyle yürütmenin durdurulması talebidir. AÇIKLAMALAR   : 1-17/08/99  tarihinde meydana gelen depremde müvekkillerime ait  işyerinin bulunduğu...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın