Blog — Sayfa 208 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-208,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Nedir?Mirasın reddi; murisin ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her nevi borç ve alacaklarıyla beraber oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanabilir.Miras hukukunda geçerli olan külli halefiyet ilkesi gereği, yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın ölümüyle kendiliğinden mirasçılık sıfatını...

Mirasçılıktan Çıkarma (Mirastan Iskat)Mirasçılıktan çıkarma, muris ile yakınları arasındaki sosyal, ekonomik ve ailevi bağlar göz önüne alındığında sıkı şartlara bağlanmıştır. Kural olarak muris saklı paylı mirasçılar olan eş ve altsoyun saklı payları üzerinde tasarrufta bulunamaz. Başka bir ifadeyle, mirastan ıskat şartları mevcut değilse muris istemese de...

Hukukta Süreler Nasıl İşler?Mahkeme ya da icra dairesi tarafından sizlere belirli süre içinde ödeme, itiraz, cevap, dava açma gibi işlem yapmanız için gönderilen kağıtlarda süreler öngörülmüş olabilir. Aynı şekilde bir hakkın kullanımı için hak düşürücü ya da zamanaşımı süresi öngörülmüş olabilir. Bu süreler 5-7-10-30 gün,...

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Nedir?Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, anayasada tanımlanan ve aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile ek protokollerde yer alan temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin ihlali halinde başvurulan bir yargı yoludur.Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yapılabilmesi için ihlal edildiği iddia edilen...

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Korunan HaklarAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin düzenlediği haklar sözleşmenin 2 ila 14. maddeleri arasında düzenlenmiştir.Madde; İnsan haklarına saygı yükümlülüğünü, Madde; Yaşam hakkını, Madde; İşkence ve kötü muamele yasağını, Madde; Kölelik ve zorla çalıştırma yasağını, Madde; Kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkını, ...

Türk Ceza Kanunu içerisinde 158. maddede belirtilen kurallara göre nitelikli dolandırıcılık suçunun kapsamı açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu maddeye göre, dini duyguların ve inançların kötüye kullanımı, kişilerin mağduriyetlerinde faydalanılması, kişilerin fiziksel özelliklerinin zayıflığından faydalanılarak dolandırıcılık yapılması nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamı içerisinde değerlendirilir.Bundan farklı olarak, kamu...

Dolandırıcılık suç duyurusunda, suç ile alakalı ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk güçlerine yapılabilir. Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilir. İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek şartı ile sözlü olarak da yapılabilir. Yürütülen soruşturma...

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2016/1417 K. 2017/6429 T. 19.9.2017 * SOLLAMA YASAĞI OLDUĞUNU GÖSTERİR DÜZ ŞERİT ÇİZGİSİNE VE SOLLAMA YASAĞI LEVHASINA RAĞMEN ÖNÜNDEKİ ARACI SOLLAMAK SURETİ İLE KAZAYA NEDEN OLMA ( Sanığın Eylemini Bilinçli Taksir İle İşlediğinin Kabulü ve Hakkında TCK. Md. 22/3'ün Uygulanması Sureti İle Bir Hüküm Kurulması...

Özet:takibin kesinleşmesi öncesi veya sonrasında takibe konu senedin sahteliğinin iddia edilmesi, HMK’nun 209. maddesi uyarınca takibin durdurulması sonucunu doğurmaz. Anılan hüküm, genel mahkemelerde davalarla ilgili olarak senedin hiçbir işleme esas alınamayacağını, başka bir anlatımla delil olarak kullanılamayacağını öngörmekte olup, icra takibine etkisi yoktur. T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas...

Özet: Bilirkişi tarafından brüt alacağın nete çevrilmesi sırasında işçi payına düşen SGK primi ile işsizlik sigortası kesintilerinin nazara alınmaksızın hesaplama yapılması hatalıdır. T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas No:2014/14603 Karar No:2015/30987 K. Tarihi:3.11.2015Davacı, izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın