Blog — Sayfa 160 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-160,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

...... SULH HUKUK MAHKEMESİNE  DAVACI                                  :DAVACI VEKİLİ                 :DAVALI                                 :DAVA KONUSU                   : Kiralananın esaslı onarım ihtiyacı sebebiyle tahliye talebidir. OLAYLAR                             : 1- Davalı Kiracı...

Noterler vasiyetname düzenledikten sonra, bu durumu vasiyet edenin nüfus kütüğüne şerh verilmek üzere ilgili nüfus müdürlüğünü haberdar ederler. İşte uygulamada genelde nüfus müdürlüklerinin ihbarı üzerine sulh hakimleri vasiyetnamenin varlığından haberdar olmaktadır. Sulh mahkemesi her nasılsa vasiyetname varlığından haberdar olunca bunun bir örneğini düzenleyen noterden ister....

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                          .......   DAVACI                  :.......            VEKİLİ                    :....... DAVALI                  :....... VEKİLİ                    :....... KONU                     : Kıymet  takdiri  işleminin  iptaline karar verilmesi talebidir DOSYA NO             : .......nün ....... E. Sayılı Dosyası AÇIKLAMALAR    :1-Yukarıda esas sayısı yazılı dosya borcu nedeni ile haczedilmiş bulunan müvekkilimize ait, ....... Mahalle Pafta:......., Ada:......., Parsel:....... de bulunan ....... m2 lik...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE,                                                                                                                           .......  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ  :.......    DOSYA ESAS NO     :....... İMZAYA İTİRAZEDENLER                  :....... VEKİLİ                        :....... ALACAKLI                 :....... VEKİLİ                        :....... KONU                         :.......'nün  ....... E. sayılı takip dosyası ile müvekkilim aleyhine yapılan takip ile ilgili olarak imzaya yönelik itirazlarımızın sunulması ve icra takibinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR   :1-Yukarıda esas sayısı...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                           ....... ŞİKAYETÇİ                 :....... VEKİLİ                       :....... SANIK                       :....... SUÇ                          : ÇOCUK TESLİMİNE UYMAMA AÇIKLAMALAR       : Müvekkilimiz ile davalı ....... tarihinde  ....... Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... Esas ve ....... Karar sayılı kararı ile boşanmışlardır. 2-Evliliklerinde müşterek çocukları .. yaşındaki ..... davalı anneye verilmiştir. Mahkeme...

....... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                                                          .......   DOSYA NO                       :....... İTİRAZ EDEN BORÇLU   :....... VEKİLİ                              :....... ALACAKLI                       :....... VEKİLİ                              :....... KONU                              : BORCA İTİRAZ 1-Müdürlüğünüzün ....... Esas sayılı dosyası ile müvekkilim aleyhine yapılmış olan takip ile ilgili borca açıkça itiraz ediyoruz. Müvekkilimizin Alacaklı olduğunu iddia eden şahsa böyle bir borcu bulunmamaktadır. 2-Takibin borçlu olmadığımızdan durdurulmasına karar...

9. Hukuk Dairesi         2020/1848 E.  ,  2020/7866 K.“İçtihat Metni”MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAKDavacı vekili tarafından verilen 03.06.2020 havale tarihli dilekçede, Dairemizin 13.02.2020 tarihli, 2016/13686 E. ve 2020/2140 K. sayılı bozma kararının maddi hataya dayalı olarak verildiği ileri sürülerek kararın ortadan kaldırılması ve hükmün...

9. Hukuk Dairesi         2019/94 E.  ,  2019/10769 K.“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 30. HUKUK DAİRESİDAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda...

.......  CUMHURİYET  BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMI'NA                                                                                                                           .......   ŞİKAYETÇİ                           :....... VEKİLİ                                  :.......  SUÇ                                    : Hakaret, İftira, Sövme AÇIKLAMALAR                   : 1-Müvekkilim şehirde pek çok kişi tarafından tanınan ve sevilen bir esnaftır. Kadın giyim üzerine çalışmaktadır. Genç ve başarılı bir...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın