Blog — Sayfa 135 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-135,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Yakalama Nedir? (CMK m. 90) Yakalama, Ceza Muhakemesi Kanununda sayılan şartların varlığı halinde hakim kararı olmaksızın kişilerin özgürlüğünün kısıtlanması şeklinde düzenlenmiş koruma tedbiridir. Kural olarak kolluk tarafından yapılmakta olup belli şartların varlığı halinde herkes tarafından da yakalama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.Yakalama, esasen kişi özgürlüğünü kısıtlayan bir tedbir...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA NÖBETÇİ (       ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ NETAKİBİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. İCRA DOSYA NO               :Ankara ….İcra Müdürlüğü’nün İMZAYA İTİRAZEDEN (BORÇLU)              : :……VEKİLİ                                 :ADRES         ...

OlaylarBaşvurucuların yakını olan E.S. 1/6/2013 tarihinde kamuoyunda Gezi Parkı eylemleri olarak bilinen gösterinin Ankara’da gerçekleştirilen kısmına katılmıştır. E.S. gösteriye müdahalede bulunan kolluk görevlilerinden birinin silahından çıkan merminin başına isabet etmesiyle yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 14/6/2013 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (Başsavcılık) tarafından...

      12. Hukuk Dairesi         2018/15328 E.  ,  2018/13845 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

     3. Ceza Dairesi         2019/16919 E.  ,  2019/22607 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜM : MahkumiyetMahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü: 1) Katılanın yaralanmasına ilişkin Eskişehir Adli Tıp Şubesince düzenlenen 15.06.2016 tarihli raporda "yüzde ve boyunda (2.) Derece yanık" olduğu...

    2. Hukuk Dairesi         2020/1135 E.  ,  2020/2210 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından tümü yönünden temyiz edilmekle,...

    2. Hukuk Dairesi         2020/1135 E.  ,  2020/2210 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından tümü yönünden temyiz edilmekle,...

     12. Hukuk Dairesi         2021/1454 E.  ,  2021/1915 K."İçtihat Metni"Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan sanık Nurcan Morgil hakkındaki davanın müşteki veya vekilinin mazeret bildirmeksizin duruşmaya katılmadıklarından bahisle 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun 349. maddesi gereğince düşürülmesine dair ...

    3. Hukuk Dairesi         2020/8247 E.  ,  2021/3030 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİTaraflar arasındaki maddi-manevi tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hüküm, davacı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmekle; duruşma günü olarak belirlenen 23/03/2021 tarihinde davacı Asil ...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın