Blog — Sayfa 117 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-117,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Hukuk Genel Kurulu         2016/245 E.  ,  2016/330 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Tüketici MahkemesiTaraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 3. Tüketici Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 26.10.2010 gün ve 2007/334 E. - 2010/820 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk...

Hukuk Genel Kurulu         2014/740 E.  ,  2016/283 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 16. Asliye Hukuk (Kapatılan Kadıköy 3. Asliye Hukuk) Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 21.03.2012 gün ve 2010/498 E., 2012/176 K. sayılı kararın incelenmesi davalı...

   Hukuk Genel Kurulu         2014/1405 E.  ,  2016/1059 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki “kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesince yargı yolu nedeniyle davanın usulden reddine dair verilen 15.05.2012 gün ve 2011/504 E.-2012/196 K. sayılı...

İtiraz Konusu Kuralİtiraz konusu kuralda, bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının re’sen veya istem üzerine kararın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz edebileceği öngörülmektedir.Başvuru GerekçesiBaşvuru kararında özetle; itiraz konusu kuralın olağanüstü bir kanun...

Ticari işletmenin faaliyet alanı ve iş hacmi tacirin işlerinde başka kişilerden yardım almasını gerektirebilir. Tacirin ticari işletmesi ile ilgili yardım aldığı bu kimselere tacir yardımcıları adını veriyoruz. Çalışma esaslarına göre tacir yardımcıları bağımlı tacir yardımcıları ve bağımsız tacir yardımcıları olarak ikiye ayrılır.Bağımlı tacir yardımcıları; ticari temsilci,...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA ( ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNEHAPİS HAKKI KULLANIMINITALEP EDENDAVACI :ADRESVEKİLİ :ADRESDAVALI :ADRESTALEP KONUSU : Müvekkilin kira alacağının teminat altına alınabilmesi için davalının taşınır malları üzerinde hapis hakkı kullanabilme talebimiz hakkındadır.AÇIKLAMALARDavalı C….. D…., mülkiyeti davacı müvekkile ait olan konutta ../../…. başlangıç tarihli kira kontratı (EK-1) uyarınca...

OlaylarBaşvurucu, adına kayıtlı sosyal medya hesabından bir kısım terör örgütü lehine olduğu öne sürülen paylaşımlarda bulunulmasının duyulmasının ardından mahalle sakinleri tarafından alıkonularak darbedilmiştir.Olayın kolluk birimlerine yansıması üzerine başsavcılık tarafından derhâl soruşturmaya başlanmış, başvuruya konu eylemden sorumlu olanların kimlikleri belirlenmiş, savunmaları alınmış, tanık beyanları tespit edilerek...

1. Her tacir kanun hükümlerine uygun olarak bir ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak zorundadır. Bu tacir için hem hak hem de bir yükümdür. 2. Tacirler her türlü borç ve yükümlerinden dolayı iflasa tabidirler. Tacir ticari işletmesini kapatıp ticaret sicilinden terkin (yazılmış bir şeyi çizerek silme, bozma) ettirse dahi,...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI(KİRACI) :ADRES                     VEKİLİ                     :ADRES                      DAVALI(KİRAYA VEREN):ADRES                      TALEP KONUSU   : Müvekkilin kiracılık sıfatının devam ettiğinin tespiti ve çekişmenin önlenmesine dair taleplerimiz hakkındadır.AÇIKLAMALARDavacı...

İtiraz Konusu Kuralİtiraz konusu kuralda, miktar veya değeri üç bin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararların kesin olduğu öngörülmektedir.  Başvuru GerekçesiBaşvuru kararında özetle; mahkeme tarafından taşınmazına gerçek karşılığından düşük değer takdir edildiği iddiasında olan hak sahibinin taşınmazının gerçek bedelini tespit ettirebilmek amacıyla kanun yoluna başvurarak bu yöndeki iddialarını dile...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın