Blog — Sayfa 146 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-146,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Gönderilmek Üzere İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : …….. esas,……kararKANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNDE BULUNAN SANIK : A.T.VEKİLİ : AvD.KONUSU : Antalya 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …. esas,………. karar sayılı kesinleşmiş mahkumiyet kararının kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması talebidir.AÇIKLAMALAR...

…….SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI                   :…….VEKİLLERİ              :…….DAVALI                    :…….KONU                      : Temerrüt   nedeniyle tahliye ve kira alacağıDAVANIN DEĞERİ   : …….-TL. AÇIKLAMALAR       : 1-Müvekkilimiz ……. başlangıç tarihli ve ……. süreli sözleşmeyle davalıya   ……. adresindeki  mesken vasıflı taşınmazını  kiralamış bulunmaktadır.2-Davalının ……. aylarına ait aylığı ……. den...

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;  DAVACI                                : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                 : VEKİLİ                                :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                                : ADRESİ                                : KONU                                   : Akıl hastalığı nedeniyle boşanma ve nafaka istemlerimizi içerir dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR               : 1-) Müvekkilemiz, davalı eşi ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Dilekçemiz ekinde (EK 1) sunulan aile nüfus kaydından  da anlaşılacağı...

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI: Ad- Soyad (T.C Kimlik Numarası)AdresVEKİLİ: Av. Ad-SoyadAdresDAVALI: Ad-Soyad (T.C Kimlik Numarası)AdresKONU: Zina nedeniyle boşanma, maddi ve manevi tazminat, velayet ve iştirak nafakası talepli dava dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR:(Bu kısım maddeler halinde Kanun Koyucunun belirtmiş olduğu usul kapsamında somut olayın içeriği gözetilerek doldurulmalıdır.)1-) Taraflar …/…/… tarihinde evlenmiş olup bu evliliklerinden...

Hukuk Dairesi         2014/3824 E.  ,  2015/12948 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ: SALİHLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 05/11/2013 NUMARASI : 2011/309-2013/808Taraflar arasında birleştirilerek görülen iptal-tescil, olmazsa tenkis davası sonunda, yerel mahkemece asıl davanın husumet nedeniyle reddine, birleştirilen davanın da reddine ilişkin olarak verilen karar birleştirilen davanın davacılar...

Hukuk Dairesi         2015/1687 E.  ,  2015/6049 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 13/05/2013 NUMARASI : 2009/45-2013/222Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 02.02.2009 gününde verilen dilekçe ile mirasçılıktan çıkmanın iptali istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın kabulüne dair verilen 13.05.2013 günlü hükmün Yargıtayca,...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 4-238 E. /367 K. 22.10.2002 tarihli kararı ÖZET: Birbirlerine karsılıklı etkili eylemde bulunan ve doktor raporlarında belirtildigi sekilde yaralanan sanıkların çelisen anlatımları dısında ilk haksız saldırının hangisi tarafından yapılıp, kavgayı kimin baslattıgının kesin bir biçimde saptanamadıgı açıkça görülmektedir. (765 S. K. m. 51, 59, 456,...

 30.12.2006 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu’nun 1896/2006 sayılı Avrupa İlamsız İcra Usulü Hakkında Tüzüğü 31.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 12.12.2008 tarihinde ise üye devletler açısından bağlayıcılık kazandı. Avrupa İlamsız İcra Takibi Tüzüğünün kabul edilmesindeki amaç, sınıraşan, çekişmesiz para alacaklarının ilâma bağlanması ve icrasının...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın