Blog — Sayfa 97 / 354
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-97,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

FailCeza hukuku anlamında, hukuka aykırı eylemi işleyen kişi suçun failidir. Dolandırıcılık suçunun faili olabilmek için herhangi bir özellik aranmamıştır. Bu suçun faili bakımından özgü suçlardan olmadığından herkes fail olabilir. Tüzel kişiler bu suçun faili olamaz. Ama TCK 169. maddesi uyarınca tüzel kişi yararına haksız...

 Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşan suçtur. Dolandırıcılık, en genel tanımıyla aldatma amacı ile yapılan ve menfaat elde etme amaçlı kasıtlı bir eylemlerdir. Ülkemizde hırsızlık suçundan sonra en fazla işlenen suçlar arasındadır. Bu kapsamda...

Mirasçılık belgesi mirasçıların miras hakkının varlığını kesin olarak tespit etmez. Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ancak aksi ispat edilene kadar geçerliliğini korur.Mirasçılık belgesi yalnız talepte bulunan kişiyi değil, tüm mirasçıları ve mirasçıların tereke üzerindeki paylarını açıklar. Vasiyetnamenin açılmasından sonra talep halinde kanuni mirasçılara...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA (    ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NEDosya No:2021/…DAVALI                   :C…..D….. (T.C.:……………)ADRES                      VEKİLİ                     :ADRES                      DAVACI                   :A… B… (T.C.:…………….)ADRES                      TALEP KONUSU   :Davacı tarafından ikame olunan davaya karşı cevaplarımızın sunumu ve davanın reddi...

Mirasın reddi kurumundan farklı olarak burada adı üzerinde sözleşme yapılması gerekecektir. Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakan ile gelecekte muhtemel mirasçı olan kişi arasında ivaz karşılığında veya karşılıksız olarak miras hakkından tamamen veya kısmen vazgeçmesini içeren bir sözleşmedir. Mirastan tam feragat halinde, kişi mirasçılık sıfatından tamamen...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NETALEP EDENDAVACI                   :A….. B….. (T.C.:…………….)ADRES                       PLAKA NO                :06 …VEKİLİ                      :ADRES                       DAVALILAR           :1-KAZAYA SEBEBİYET                                    VEREN SÜRÜCÜ     :C….. D….. (T.C.:……………)                   ...

OlaylarEnerji elektrik üretimi ile uğraşan bir şirket tarafından regülatör ve hidroelektrik santrali (HES) projesinin çevresel etki değerlendirmesinin (ÇED) yapılması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (İdare) talep edilmiş ve İdare tarafından projeye ÇED olumlu kararı verilmiştir.Başvurucu bahse konu projeye yönelik ÇED olumlu kararının geçici kabul teklif belgesinin,...

Mirasın reddi, diğer bir deyişle reddi miras; miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanabilir.Mirası Ret Süresi:– Yasal mirasçılar mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe, miras bırakanın ölümünü öğrendiklerinde,–...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NETALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)ADRES                       VEKİLİ                      :ADRES                       MURİS                        :E…. B…. (T.C.:…………….)PLAKA NO                :06 …KAZAYA SEBEBİYETVEREN                       :C….. D….. (T.C.:……………)PLAKA NO                :06 …DAVA DEĞERİ     :…………………….TLTALEP KONUSU     : Murise ait 06...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın