Blog — Sayfa 37 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-37,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Olaylarİş müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan başvurucuların iş müfettişliği yeterlilik yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmalarına rağmen iş müfettişliği kadrosuna atamaları yapılmamıştır. Başvurucular, boş bulunan iş müfettişliği kadrolarına atamalarının yapılması istemiyle İş Teftiş Kurulu Başkanlığına başvurmuş ancak atama sürecinin devam ettiği belirtilerek başvurucuların talebi reddedilmiştir....

Miras hukukunda saklı pay, miras bırakanın miras hakkına tecavüz eden bazı tasarruflarına karşı korunan, yasal miras payının belirli bir oranıdır. Miras bırakan (muris) bu oranlar üzerinde tasarruf edemez. Saklı pay sahibi mirasçının saklı pay üzerindeki miras hakkı hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz.Miras hukukunda saklı pay, Yasal...

T.C. YARGITAY 3.Hukuk DairesiEsas:  2017/11871Karar: 2017/8998Karar Tarihi: 05.06.2017 ÖZET: Davacı aylık kira bedelinin bin dört yüz TL olduğunu iddia ederek, ödenmeyen on aylık kira alacağının tahsili için icra takibi başlatmıştır. Davalı ise yargılama sırasında kira bedelinin aylık üç yüz elli TL olduğunu belirtmiştir. Davacı aylık kira bedelinin...

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/6721 Karar: 2014/9075 Karar Tarihi: 07.07.2014İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ – KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN TAKİP – KİRALANANIN TAHLİYESİ İLE DAVALININ TALEPLERİ İLE İLGİLİ DE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – SADECE İTİRAZIN KALDIRILMASINA YÖNELİK KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞUÖZET: Dava, kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra...

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/4722 Karar: 2014/13943 Karar Tarihi: 15.12.2014İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE İSTEMİ – KİRACININ DAVACIYA HERHANGİ BİR BORCU BULUNMADIĞINI BELİRTTİĞİ ANCAK SAVUNMASINI YAZILI DELİLLERLE İSPAT EDEMEDİĞİ – KİRACININ YEMİN DELİLİNE DE DAYANDIĞI – HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Davacı alacaklı vekili 01.12.2010 başlangıç ve Ağustos 2012 bitiş tarihli, yıllık …...

İtirazın İptali Ve Tahliye Davası İtirazın İptali Ve Tahliye Davasında, borçlu itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tastik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa merciiden itırazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın...

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2020/1175 K. 2020/2309 T. 9.3.2020 * İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE TALEBİ ( Sözleşmede Yer Alan Taahhüdün Kira İlişkisi Devam Ederken Verilen Tahliye Taahhüdü Olduğu Ancak Taahüdün Belli Bir Tarihi İçermediği Görülmekle Tahliye Taahhüdünde Tahliye Tarihi Belli Bir Şekilde Yer Almadığından Türk Borçlar Kanununun 352. Maddesinin...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın