Blog — Sayfa 51 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-51,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

OlaylarErmeni toplumuna mensup kişiler tarafından kurulmuş olan, Hatay ve İstanbul’da bulunan başvurucular 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 3. maddesinde tanımı yapılan cemaat vakfı niteliğindedir.Başvurucu Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi VakfıBaşvurucu, Hatay'ın Samandağı ilçesi sınırları içinde bulunan 36 taşınmazın 5737 sayılı Kanun'un geçici 11. maddesinin birinci fıkrası uyarınca...

Vergi İcra Hukukundaki ödeme emrinin konusunu “kamu alacağı” oluşturur. Vergi/ceza ihbarnamesi usulüne uygun şekilde tebliğ edildikten sonra 30 günlük dava açma süresi içinde dava konusu edilmeyebilir. Bu durumda ihbarnameye konu vergi ve/veya cezalar tahakkuk ettirilir yani kesinleştirilir ve sonrasında ödeme emri düzenlenir.Ödeme Emri Tebliğ Edildikten...

OlaylarOlayların yaşandığı tarihte öğretmen olan başvurucu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) üye olma suçundan gözaltına alınmış ve akabinde tutuklanmıştır. Ağır ceza mahkemesi ilk celsede başvurucunun terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla mahkûmiyetine ve tahliyesine karar vermiştir. Başvurucunun istinaf ve...

Menkul mal; Hukuki bir terim olarak bir yerden bir yere taşınabilen malları tanımlamak için kullanılır. Taşınabilir özelliğe sahip, bir ekonomik değeri bulunan ve bu özelliği ile paraya çevrilebilen mallara menkul mallar adı verilir.Haciz: Borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince saptanan borçlu veya üçüncü...

OlaylarToplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından herhangi bir kamu yararı kararı alınmaksızın başvurucunun taşınmazlarının kamulaştırılmasına karar verilmiştir. TOKİ, başvurucu aleyhine 24/1/2007 tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açmıştır.Mahkeme, 27/2/2008 tarihinde taşınmazların TOKİ adına tesciline hükmetmiş, karar onanmıştır. Bu arada başvurucu, kamulaştırma...

E-haciz, günümüzde vergi daireleri ve SGK tarafından yaygın olarak kullanılan bir haciz yöntemidir.Bir e-haciz işlemi ile karşılaşıldığında, bu haczin yasal olmadığı düşünülüyorsa buna karşı yetkili ve görevli yargı merciinde süresi içinde dava açılmalıdır. Açılacak davada görevli ve yetkili yargı mercii ve dava açma süresi...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın