Blog — Sayfa 39 / 354
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-39,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

..........İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE Dosya No:DAVALI:VEKİLİ:DAVACI:VEKİLİ:KONU: Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın ve delillerimizin sunulmasıdır.AÇIKLAMALAR:USUL YÖNÜNDEN BEYANLARIMIZ:Sayın Mahkemeniz huzurunda görülmekte olan işbu sıra cetveline itiraz davasının, aynı alacağa ilişkin yine Mahkemeniz … E. Sayılı dosyasında görülmekte olan aynı tarihli sıra cetveline itiraz dosyası ile birleştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Zira gerek Sayın...

Müdürlük tarafından hazırlanan Sıra cetvelinin birer sureti icra dairesi tarafından alacaklılara tebliğ edilir. Sıra cetveli düzenlenirken iflas hukukuna aykırılık söz konusu olursa alacaklı şikayet yoluna gidebilir. Alacaklı sıra cetvelinde nelere itiraz edebilir? Alacaklı ilk olarak sıra cetvelindeki sıraya itiraz edebilir. Örneğin ben dördüncü sırada değil...

SIRA CETVELİ NEDİR?Bir icra takibinde alacaklıların birden fazla olması ve icra dosyasındaki paranın bütün alacaklılara yetmemesi durumunda icra dairesi tarafından alacaklılar belirli bir sıraya konur. Bu sıraya, sıra cetveli denir. İcra iflas kanunu madde 140 ‘a göre, ‘’Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra...

Stopaj Ne Zaman Ödenir? Stopaj ödemelerinin yapılacağı zaman aralıkları da her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenir. Vergi mükellefleri ödemelerini her yılın başında belirlenen takvim doğrultusunda yaparlar. Bu hususta iş anlaşması gerçekleştiren mükellefler, ödemelerini üç ayda bir defa ya da her ay olacak şekilde gerçekleştirir. Aylık...

Stopaj Vergisi ve Hesaplama Yöntemi Stopaj vergisi ve hesaplamaları, her yıl güncel bir şekilde belirlenen oranlara bağlı olarak ve brüt ücret dikkate alınarak gerçekleştirilir. Stopaj vergisi hesaplamada kullanılan yöntem belirlenirken stopajın türü de göz önünde bulundurulur. Ücret ve kira stopajında uygulanan kesinti oranları birbirinden farklıdır. Bu...

Stopaj, temelde bir vergi ödeme yöntemidir. Stopaj vergisi, işverenler tarafından gelir veya kurumlar vergisinin yükümlülüğü altında bulunan kazançlara ilişkin vergi tutarının, ortada bulunan gelirin sahibine geçmeden yasa ile belirlenen oranlara uygun olarak kesilmesi ve işveren tarafından vergi dairesine tahsil edilmesi işlemidir. Bir işverenin çalışanına meslek...

İbraname Nasıl Yazılır? Öncelikle belirtmek gerekir ki ibraname yazılma şekli son derece önemlidir. Doğru bir şekilde düzenlenmeyen ibranamelerin geçersiz sayıldığı durumlar söz konusudur. Çalışanlar, henüz var olmayan bir alacak için ibraname imzalarlar buna göre çalışma dönemi içerisinde imzalanmış ibranameler geçerli olmaz.Burada altını çizmek gerekir ki Borçlar...

İbraname Geçerlilik Şartları Nelerdir? İbranamenin geçerlilik şartları ile ilgili düzenleme Türk Borçlar Kanunu 420. Maddesinin 2. Fıkrasında düzenlenmiştir. Söz konusu bu şartları taşımayan bir belge hüküm doğurmaz, geçersizdir. Söz konusu bu şartlar aşağıda sıralanmıştır;Öncelikle belirtmek gerekir ki ibranamenin yazılı olması şarttır, eğer söz konusu ibraname...

İbraname Nedir?Öncelikle belirtmek gerekir ki ibraname ile ilgili düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alır. Türk Borçlar Kanunu 420. maddesinde ibranamenin konusu yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.Türk Borçlar Kanunu Madde 420Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.İşçinin işverenden...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın