Blog — Sayfa 39 / 176
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-39,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Blog

Mirasçılıktan çıkarma, mirasbırakan ancak buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir.Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse, belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer.Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf, mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak, mirasbırakan bu tasarrufu...

B. Mirasçılıktan çıkarmaI. Sebepleri Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse....

Fuhuş suçunun temel şeklinin seçimlik hareketleri şunlardır:Fuhşa teşvik etmek: Fuhşa teşvik suçu, Fuhuş yapma niyetinde olmayan kişinin fuhuş yapması için onda bir irade oluşturmaya çalışılması ile meydana gelir. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanmasının fuhşa teşvik sayılır. Fuhşun yolunu kolaylaştırmak: Fuhşu kolaylaştırma...

5237 sayılı TCK’nın 227. maddesine göre fuhuş suçu olarak nitelendirilerek cezalandırılan suçlar şunlardır:Fuhşa teşvik etme suçu (TCK 227/2), Fuhşu kolaylaştırma suçu (TCK 227/2), Fuhşa aracılık etme suçu (TCK 227/2), Fuhuş için yer temin etme suçu (TCK 227/2), Çocuğun fuhşu suçu (TCK 227/1), Cebir veya tehdit kullanarak,...

T.C. YARGITAY3.Hukuk Dairesi Esas: 2016/5899 Karar: 2016/10153 Karar Tarihi: 27.06.2016YARDIM NAFAKASININ ARTIRIMI DAVASI - DAVA DIŞI BABANIN DAVACININ GİDERLERİNİ KARŞILAMASI YANINDA VELAYETİ DAVALIDA OLAN DİĞER ORTAK ÇOCUK ECE İÇİN İŞTİRAK NAFAKASI ÖDÜYOR OLUŞU - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Mahkemece; tarafların gerçekleşen ekonomik ve sosyal durumları, nafakanın niteliği, davalının gelir durumu,...

T.C. YARGITAY15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/1046 Karar: 2016/3719 Karar Tarihi: 28.06.2016ESER SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN GECİKME CEZASI ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI - DAVACI TARAFIN ISLAHLA FAİZ TALEP ETMESİ YASAL OLARAK MÜMKÜN OLMASI - AKSİNE DÜŞÜNCELERLE FAİZ TALEBİNİN REDDEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASIÖZET: Somut olaya gelince davanın başlangıcında faiz talep etmeyen...

T.C. YARGITAY2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/16048 Karar: 2016/12667 Karar Tarihi: 29.06.2016BOŞANMA DAVASI - DAVACI TANIKLARIN BEYANLARININ DAVACIDAN AKTARILAN BEYANLAR OLUP HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI - DAVACI KADININ ZİYNETLERİN DAVALI TARAFINDAN BOZDURULDUĞUNU İSPATLAYAMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Davacı tanıklarının da ziynetlerin bozdurulup inşaat işinde kullanıldığı şeklindeki beyanları davacıdan aktarılan beyanlar olup hükme...

REKLAM PANOLARI KİRALAMA SÖZLEŞMESİBir tarafta …………………………… (kısaca ……………. olarak anılacaktır), diğer tarafta …………………………. adresinde mukim TP ………………………….(kısaca …………….olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar üzerinde tam bir mutabakata varma suretiyle işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.MADDE 1 –Sözleşmenin konusu; …………………….. tarafından konulacak reklamlarla ilgili esaslara göre hazırlanan ve içerik yönünden bir...

ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ   Madde 1- Taraflar ; KİRAYA VERENİN; ADI VE SOYADI: ADRESİ: ARAÇ PLAKA NO: (Bundan böyle “ KİRAYA VEREN “ olarak anılacaktır.) KİRALAYANIN; ADI VE SOYADI (ÜNVANI): ADRESİ: (Bundan böyle “ KİRALAYAN ”  olarak anılacaktır.) Madde 2- Sözleşmenin Konusu; ………… ………..'a ait ……….. Plakalı araçların …. gün/ay/yıl süre ile ……… ……….'ne...

KİRA KONTRATI(İşyerleri İçin)  DAİRESİ   MAHALLESİ   CADDE/SOKAĞI   NUMARASI   KİRALANANIN CİNSİ  İşyeri KİRACININADI SOYADI VE ADRESİ  KİRAYA VERENİNADI SOYADI VE ADRESİ  AKDİN BAŞLANGIÇ TARİHİ   AKDİN SÜRESİ  1 yılAYLIK KİRA BEDELİ  ….-TL/USD/EUROYILLIK KİRA BEDELİ  ….-TL/USD/EUROKİRA BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİ   KİRALANANI KULLANIM ŞEKLİ  DershaneKİRALANANIN DURUMU  Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir KİRALANANLA BİRLİKTE TESLİM EDİLEN DEMİRBAŞLAR       KİRACI                                KİRAYA VEREN    İmza                                              İmza     GENEL KOŞULLAR 1- Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır. 2-...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran