Blog — Sayfa 73 / 206
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-73,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C. YARGITAY2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/16048 Karar: 2016/12667 Karar Tarihi: 29.06.2016BOŞANMA DAVASI - DAVACI TANIKLARIN BEYANLARININ DAVACIDAN AKTARILAN BEYANLAR OLUP HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI - DAVACI KADININ ZİYNETLERİN DAVALI TARAFINDAN BOZDURULDUĞUNU İSPATLAYAMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Davacı tanıklarının da ziynetlerin bozdurulup inşaat işinde kullanıldığı şeklindeki beyanları davacıdan aktarılan beyanlar olup hükme...

REKLAM PANOLARI KİRALAMA SÖZLEŞMESİBir tarafta …………………………… (kısaca ……………. olarak anılacaktır), diğer tarafta …………………………. adresinde mukim TP ………………………….(kısaca …………….olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar üzerinde tam bir mutabakata varma suretiyle işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.MADDE 1 –Sözleşmenin konusu; …………………….. tarafından konulacak reklamlarla ilgili esaslara göre hazırlanan ve içerik yönünden bir...

ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ   Madde 1- Taraflar ; KİRAYA VERENİN; ADI VE SOYADI: ADRESİ: ARAÇ PLAKA NO: (Bundan böyle “ KİRAYA VEREN “ olarak anılacaktır.) KİRALAYANIN; ADI VE SOYADI (ÜNVANI): ADRESİ: (Bundan böyle “ KİRALAYAN ”  olarak anılacaktır.) Madde 2- Sözleşmenin Konusu; ………… ………..'a ait ……….. Plakalı araçların …. gün/ay/yıl süre ile ……… ……….'ne...

KİRA KONTRATI(İşyerleri İçin)  DAİRESİ   MAHALLESİ   CADDE/SOKAĞI   NUMARASI   KİRALANANIN CİNSİ  İşyeri KİRACININADI SOYADI VE ADRESİ  KİRAYA VERENİNADI SOYADI VE ADRESİ  AKDİN BAŞLANGIÇ TARİHİ   AKDİN SÜRESİ  1 yılAYLIK KİRA BEDELİ  ….-TL/USD/EUROYILLIK KİRA BEDELİ  ….-TL/USD/EUROKİRA BEDELİNİN ÖDEME ŞEKLİ   KİRALANANI KULLANIM ŞEKLİ  DershaneKİRALANANIN DURUMU  Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir KİRALANANLA BİRLİKTE TESLİM EDİLEN DEMİRBAŞLAR       KİRACI                                KİRAYA VEREN    İmza                                              İmza     GENEL KOŞULLAR 1- Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır. 2-...

Kusursuz Çatma : Türk Ticaret Kanunu 1287 inci maddesi uyarınca çatmanın, umulmayan hal veya mücbir sebep sonucunda meydana geldiği hallerde ya da neden kaynaklandığı anlaşılmadığı hallerde, gemilerin, gemilerde bulunan insanların ve eşyaların çatma sonucunda meydana gelen zararlarından, zarara uğrayan sorumlu olacaktır. Maddede geçen ”umulmayan hal”...

Türk Ticaret Kanunu ”Çatma” başlığı altında, ”Uygulama Alanı” başlıklı 1286 ıncı maddeyi incelediğimizde, kanunun iki halde, çatma hükümlerinin uygulanacağını düzenlediğini görmekteyiz. Doğrudan Çatma ( Fiili Çatma ) : Kanunun 1286 ıncı maddesi ilk fıkrasına göre, iki veya daha fazla geminin çarpışması ”çatma” olarak nitelendirilmektedir. Dolaylı Çatma ( Kıyasen, Vasıtalı...

T.C. YARGITAY17.Hukuk Dairesi Esas: 2016/8228 Karar: 2016/7079 Karar Tarihi: 09.06.2016TAZMİNAT DAVASI - MAHKEMECE BOZMAYA UYULARAK YAPILAN YARGILAMA SONUNDA DAVANIN KABULÜ İLE TAZMİNATIN TİCARİ FAİZİYLE BİRLİKTE DAVALIDAN TAHSİLİ İLE DAVACILARA ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİĞİ - HÜKMÜN ONANMASIÖZET: Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda davanın kabulü ile toplam … TL tazminatın...

T.C. YARGITAY19.Hukuk Dairesi Esas: 2015/17928 Karar: 2016/10527 Karar Tarihi: 13.06.2016SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVASI - TASHİH VE TAVZİH YOLUYLA HÜKÜM FIKRASINDA TARAFLARA TANINAN HAKLARIN SINIRLANDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI - HÜKMÜN TASHİH VE TAVZİH YOLU İLE DÜZELTİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU - EK KARARIN BOZULMASI GEREĞİÖZET: Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile...

T.C. YARGITAY6.Ceza Dairesi Esas: 2013/31702 Karar: 2016/5652 Karar Tarihi: 16.06.2016YAĞMA SUÇU - SANIĞIN DİĞER SANIKLAR İLE EL VE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET EDEN SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET KARARI YERİNE BERAAT KARARI VERİLDİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Yağma suçu yükletilen sanık hakkında kurulan hükümde yükletilen sanığın diğer sanıklar ile el ve işbirliği...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran