Dilekçe Örnekleri arşivleri — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
311
archive,category,category-dilekce-ornekleri,category-311,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Dilekçe Örnekleri

…………….  SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NEİCRA EDİLEBİRLİK İSTEYENŞER TALEP EDEN              : Adresi                      : VEKİLİ                      : Adresi                      : DİĞER TARAF            : Adresi                      : Talep konusu Arabuluculuk belgesi   :   ………………. Arabuluculuk Bürosu,    ….. Arabuluculuk   No., …… Büro no.lu, Arabuluculuk Anlaşma BelgesiKONUSU                   :   Bilgilerini sunmuş olduğumuz Arabuluculuk Anlaşma                                   belgesine İcra edilebilirlik şerhi verilmesi talebimizdir. AÇIKLAMALAR            :                              ...

  ALANYA 2. NOTERLİĞİNE AZİLNAME   AZİL EDENİN ADI SOYADI  :ADRESİ  :AZİL EDİLEN  :AZİL EDİLENİN ADRESİ  : ……..Noterliği’nin …… yevmiye no’lu vekaletnamesiyle sizi vekil tayin etmiştik. Şimdi ise gördüğümüz lüzum üzerine sizi bu günden itibaren vekaletten ve vekaletname ile tarafınıza verilmiş olan tüm yetkilerden azlettik. Bundan...

………………İCRA  MÜDÜRLÜĞÜ’NE  Dosya No   :…………. E.İTİRAZ EDENBORÇLU                :VEKİLİ                    :ALACAKLI            :KONU                     : Borca itiraz dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR :Esas numarası yukarıda verilen dosyada müvekkilime ilamsız takip yolu ile icra...

İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO :2013/….. EsasCEVABA CEVAP VEREN(DAVACI):VEKİLİ: Av.DAVALI:VEKİLİ:KONU: Cevap dilekçelerine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR 1-Davalının davaya cevap dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar kabul edilemez niteliktedir. Öncelikle davalının İdare Mahkemesinin görevli olduğuna ilişkin itirazı kabul edilemez. Huzurdaki davamız idarenin sorumluluğunda ve idari nitelikte bir işlem veya...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın