Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
23521
post-template-default,single,single-post,postid-23521,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

 

Tapu sicili, Tapu Sicil Tüzüğündeki tanıma göre “Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir.” Tapu sicilinin devletin kontrolü altında bir sicil oluşu, tapu sicilinde meydana gelen yanlışlıkların düzeltilmesinin de bir prosedüre bağlanmasını gerektirmiştir. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası, Tapu Sicil Müdürlüğü’ne karşı açılır.

Tapuda yapılan işlem sırasında bazen tapu memurlarınca tapuya veya malike ilişkin bilgilerde eksiklik ve yanlışlık yapılabilmektedir. Bu eksiklik veya yanlışlıklar çoğu zaman memurlarca ve maliklerce fark edilmemektedir. Ancak tapuya ilişkin bir işlem tesis edilmesi sırasında bu eksiklik ve yanlışlığın fark edilmesi birtakım sorunlar yaratmaktadır. Tapu kayıtlarında meydana gelen bu sorunların giderilmesi için tapu kaydının düzeltilmesi gerekir.

Tapu kaydının düzeltilmesine ilişkin kanuni dayanak Türk Medeni Kanunu’nun 1027. maddesidir. Söz konusu madde hükmüne göre;

“İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir.

Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir.

Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelik uyarınca resen düzeltir.”

Bu madde düzenlemesi ile asıl amaçlanan Tapu Sicil Müdürlüklerinin tapu sicillerinde resen değişiklik yapmasını engellemektir. İstisnai haller dışında tapu memurları ilgililerin talebi ve mahkeme kararı olmadan tapu kayıtlarında değişiklik ve düzeltme yapamazlar.

Bunun yanında kanuni düzenlemenin de açıkça öngördüğü gibi tapu sicil kaydına ilişkin düzeltmeler doğrudan mahkemeye başvurmadan ilgililerin yazılı istemi üzerine de yapılabilmektedir. Bu konuda tercih tapu kaydının düzeltilmesini isteyen ilgiliye kalmıştır. İlgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabileceği gibi doğrudan mahkemeye başvurarak da tapu sicil kaydının düzeltilmesini talep edebilir.

Tapu kaydının düzeltilmesi davaları çekişmesiz yargı işleri arasında yer almaktadır. Çekişmesiz yargı işleri mahkeme tarafından karara bağlanması gereken işler olarak tanımlanabilir. Ancak çekişmesiz yargı işlerinde bir hak ihlali ve uyuşmazlık söz konusu değildir. Bu bağlamda tapu kaydının düzeltilmesi davaları da esasında bir dava değil çekişmesiz yargı işi niteliğindedir.

  • Buraya tıklayarak diğer makale, örnek karar ve dilekçelerimize ulaşabilirsiniz
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın