Oguz, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
1
archive,author,author-3boxcreative,author-1,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Oguz

[caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Sınır dışı kararı[/caption]Yürürlülükten kaldırılan (mülga) 5683 sayılı Kanun'da, ülkeden çıkma daveti yapıldıktan sonra bunu yerine getirmeyenler için zorbalayıcı tedbir olarak öngörülen sınır dışı işlemi, karar alma sürecine dayanan bir yapı içinde YUKK'ta yeniden düzenlenmiş; tartışmaların odak noktasını oluşturan anlaşılması güç genel...

AİDATINI ÖDEMEYEN KİRACIYA KARŞI NE YAPILABİLİR ?Aidat ödemeyen kiracının tahliye edilmesi süreci, mülk sahibi ve kiracı arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen yasal çerçevede gerçekleştirilir. Bu süreç, genellikle kiracının kira sözleşmesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda başlatılır. Aşağıda, aidat ödemeyen bir kiracının nasıl tahliye edileceğine dair adım...

İLKELERTMK m.179 uyarınca mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır. Buna göre mal ayrılığı döneminde alınmış bir malın tasfiyesi mal ayrılığı rejimine ilişkin, edilnilmiş mallara katılma rejimine ilişkin dönemde yani 01.01.2002 tarihinden sonra edinilmiş ise yasal mal rejimine ilişkin kurallar uygulanır.Olağanüstü mal...

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla doğrudan Anayasa Mahkemesine başvurma hakkını ifade eder. Bu süreç, Türkiye'de 2012 yılında Anayasa'nın 148. maddesinde yapılan değişiklikle ve ardından çıkarılan 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun...

Hukukumuzda kiraya verenin tahliye davası açabilme şartları; (6098) sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda tek tek detaylıca belirtilmiştir. l Türk Borçlar Kanunu'na Göre Tahliye Kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler, (6098) sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 331 ila 356. maddeleri. Arasında; bildirim yoluyla...

Kira Tespiti İle İlgili Yargı Kararları İlgili Yargıtay Kararları -Dava, aylık kira parasının istemine ilişkindir. Kira parasının tespiti yöntemini belirleyen 18/11/1964 tarih ve 2/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da kira parasının "hak ve nesafete uygun" seviyede takdiri ile "sınırlı artışı" öngörülmektedir. O nedenle kira parasının tespiti...

Kiraya Verenin Hakları Kira sözleşmesine dayalı olarak kiraya verenin hakları;Kiraya verenin, kira parasını talep etmek, Mecurun sözleşmeye uygun kullanılmasını talep etmek, Kiracının kiralananı özenle kullanmaması halinde kira sözleşmesini feshetmek, Kiracının kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermemesi halinde kira sözleşmesini feshedebilmek, İleride...

[caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Müddetname[/caption]Ceza hukukunda müddetname, genellikle bir mahkeme kararının yürürlükte olduğunu ve belirli bir süre içinde infaz edilmesi gerektiğini gösteren bir belgedir. Bu yazı, ceza hukukunda müddetname almanın sürecini, önemini ve yasal yönlerini ele alacak şekilde tasarlanmıştır. Başlık: Ceza Hukukunda Müddetname: Prosedürleri ve Yargısal...

 [caption id="attachment_22091" align="alignnone" width="200"] Deport Kararı[/caption]Türkiye'de Yaşayan Vatandaşların Deport Edilmesi: Hukuki ve Toplumsal BoyutlarGiriş: Türkiye, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen bir ülke olup, farklı nedenlerle burada yaşayan birçok vatandaşa ev sahipliği yapmaktadır. Ancak, son zamanlarda yaşanan olaylar, bazı vatandaşların ülkeden deport edilme riskiyle karşılaştıklarını göstermektedir....

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın