Barış kaya, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
13
archive,author,author-eflatun07,author-13,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Barış kaya

İlamsız Takipte Borcun Kesinleşmesi Genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibinde borçlu, icra dairesi tarafından kendisine gönderilen ödeme emrine 7 gün içinde itirazlarını bildirirse, takip durur. İtiraz süresi içinde itiraz edilmezse ödeme emri ve icra takibi kesinleşir. Ödeme emrini tebliğ alan kişi böyle bir borcu olmadığını...

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  ÇORLU NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE Gönderilmek Üzere SİLİVRİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NESorgu No :2023/… SorguAdli Kontrole İtiraz Eden (Şüpheli)                          : ………… (TC:…….)  Silivri/İSTANBULMüdafi                     ...

OlaylarBaşvurucunun annesi ile evli olan B.V. başvurucuyu evlat edinme talebiyle aile mahkemesinde dava açmıştır. Mahkeme; başvurucunun altı yaşından itibaren B.V. ve annesi F.K. ile birlikte yaşadığını, B.V.nin başvurucunun her türlü eğitim ve bakım giderlerini karşıladığını, evlatlık ilişkisinin kurulmasında küçüğün menfaatinin bulunduğunu belirterek başvurucunun evlat edinilmesi...

İcra Hukuku kavramlarından biri olan meskeniyet iddiası ve buna dayalı şikayete konu yapılan eylemler İcra ve İflas Kanunu’nda haczedilemez mallar başlığı altında düzenlenmiştir. Meskeniyet iddiası, haczedilemez mallar statüsüne sahip mesken vasfındaki taşınmazın alacaklı tarafından haczedilerek satışına engel teşkil etmektedir.İcra ve İflas Kanunu 82. madde düzenlemesinde...

VEKİLLİKTEN ÇEKİLME DİLEKÇESİ – VEKİLLİKTEN İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  SİLİVRİ AİLE MAHKEMESİNEDosya No: 2023/ …… E.Temsil Edilen                            : ………………… (T.C…….)Adres:…………..Vekili                                              : Av. Ezgi Merve SAPMAZKonu                                               : Vekillikten çekilme dilekçemizin sunumudur.Açıklamalar                               :Yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, gördüğümüz lüzum üzerine davacı………………….’in vekilliğinden çekildiğimizi bildiririz. Bu sebeple çekilme dilekçemizin asile tebliği ile, UYAP...

A. Kanun’un 7. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının Birinci Cümlesinin İncelenmesi7194 sayılı Kanun’un 7. maddesinin dava konusu (2) numaralı fıkrasında; dijital hizmet vergisi mükellefi olan dijital hizmet sağlayıcılarına veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilere ilişkin beyanname verme ve vergi ödeme...

İflas kararının verilip iflasın açılmasıyla kanun hükmü gereği kendiliğinden oluşan iflas masasına giren mal ve haklar her ne kadar müflise ait olsa da müflisin bunlar üzerindeki tasarruf yetkisi sona erecektir.Müflisin masaya giren mal ve haklar üzerindeki her türlü tasarrufu, iflas alacaklılarına karşı geçersizdir. Yargıtay 10. Ceza...

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : …….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……… tarih ve …………… sayılı boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1- Müvekkilem ile davalı …….., İngiltere’nin …….. kentinde …….. tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerinden bir kız çocukları dünyaya...

Dava Konusu KuralDava konusu kuralla, denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren sekiz yılı geçmemek üzere ek...

01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7036 sayılı kanunda İş Mahkemelerinin iş ve işleyişine ilişkin düzenlenme getirilmiştir. Kanunun 6. maddesinde iş mahkemelerinde yetki düzenlenmiştir. Yeni kanun, iş mahkemelerinin yetkisi hakkında 5521 sayılı Kanundaki yetki düzenlemesine göre herhangi bir yenilik getirmemiştir. YETKİYE İLİŞKİN 6. MADDE DÜZENLEMESİNE GÖRE; “(1) İş mahkemelerinde...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın