İstinaf Başvuru Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
23534
post-template-default,single,single-post,postid-23534,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

İstinaf Başvuru Dilekçesi

İstinaf Başvuru Dilekçesi

ANTALYA BAM İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE

Gönderilmek Üzere

ALANYA 1.AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO                       :2021/ÇÇÇ E. 2022/ÇÇÇ K.

İSTİNAF EDEN DAVACI  :K.S. 12345678910

ADRES                               :…

VEKİLİ                               :Av.

DAVALI                             :S.K. 12345678910

VEKİLİ                               :Av.

KONU                                :İstinaf başvurumuzu içerir dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

A Ç I K L A M A L A R

Yukarıda esas no’sunu belirttiğimiz yerel mahkeme kararına karşı süresi içerisinde istinaf yasa yoluna başvuruyoruz. Şöyle ki;

1-Yerel mahkemece asıl davamızda talebimiz doğrultusunda ziynetlerin iadesi kararı yasalara uygun olup, kısmen kabul kararına bir diyeceğimiz yoktur.

2-Yerel Mahkemece verilen asıl davamız da talep ettiğimiz ziynetler yönünden kısmen red kararı usule, esasa ve hukuka aykırıdır.

3-Yerel mahkeme kararı uyarınca, tek taş ve 2.000 TL paranın iadesi talebimiz reddedilmiştir.

Ancak Yargıtay 3.HD 2016/6315 Esas, 2017/17405 Karar sayılı ilamı uyarınca; “dinlenen davacı tanıkları ile davalı tanığı ‘…’ un (davalının babası), nişanda davalıya tektaş yüzük takıldığı yönündeki beyanları ile, davacı tanıklarından …’in, davalının evinde iken “davalının annesine tek taş yüzüğü sorduğumuzda davalının yüzüğü sinirlenerek fırlattığını ve bir daha bulamadığını söyledi” şeklindeki beyanları göz önüne alındığında, dava konusu tek taş yüzüğün nişan nedeniyle davalı tarafa hediye edildiği ve davalı tarafça iade edilmediği anlaşılmakta olup, bu itibarla mahkemece, dava konusu tek taş yüzük talebi yönünden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu talebin reddi doğru görülmemiş, bu husus da hükmün bozulmasını gerektirmiştir.” Belirterek tek taş yüzüğün mutad eşya olmayıp iadesinin gerektiğine karar vermiştir.

 Ayrıca, davacı ve davalı tanıklar tarafından davalı-k.davacı tarafa nişan dolayısıyla 2.000 TL para takıldığı beyan edilmesine rağmen, yerel mahkemece iş bu talebimizin reddi kararı bu yönüyle de usule, esasa ve hukuka aykırıdır.

3-Karşı dava bakımından yerel mahkeme kararı yasalara uygun olup, bir diyeceğimiz yoktur.

NETİCE VE TALEP                          :Yukarıda belirttiğimiz ve re’sen belirlenecek nedenlerle yerel mahkeme tarafından asıl davada reddolunan ziynetler yönünden istinaf başvurumuzun kabulü ile, yerel mahkeme kararının kaldırılmasını arz ve talep ederiz. Saygılarımızla …/…/202.

Davacı- K.Davalı Vekili

Av.AAAAA BBBBB 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın