İsteğe Bağlı Sigortalılığın Tespiti İstemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18242
post-template-default,single,single-post,postid-18242,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İsteğe Bağlı Sigortalılığın Tespiti İstemi

İsteğe Bağlı Sigortalılığın Tespiti İstemi

…….  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            :

 

DAVALI                                           :

 

KONU                                               : İsteğe Bağlı Sigortalılığın Tespiti İstemi.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1-) Müvekkilim …, … Sigorta sicil numarası ile S.S.K.’da kayıtlıdır. Müvekkilim … Sigorta Müdürlüğünün, İsteğe Bağlı Sigorta kolundan, …/…/… tarihinden itibaren primlerini ödemiştir.

2-) Müvekkilim, davalı kuruma …/…/… tarih ve … kayıt nolu dilekçesi ile emekli olmak için müracaat etmiş, kurum …/…/… gün ve … sayılı cevap yazısıyla, kendilerinde böyle bir dosyanın olmadığını, müvekkilimin talebinin reddedildiğini bu nedenle İsteğe Bağlı Sigortalı sayılmadığını bildirmiştir.

3-) Davalı kurum, başlangıçta müvekkilimin İsteğe Bağlı Sigortalı olma talebini kabul etmiş, …/…/… – …/…/… tarihleri arasında geçen süre içerisinde tüm prim ödemelerini tahsil ettiği gibi, ödenen primlerin geçersiz olduğuna dair hiç bir ihtarda da bulunmamıştır.

4-) … Sigorta Müdürlüğü, …/…/… tarih ve … nolu makbuzla geriye dönük olarak ödenmeyen primler gecikme zammı ile birlikte matbu “İsteğe Bağlı Sigorta Pirim Tahsil Makbuzu” ile tahsil etmiştir. Bu nedenlerle emeklilik talebi kabul edilmeyen müvekkilimin, isteğe bağlı sigortalılığının tespiti için dava açmamız zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                               : 506 S. K. m. 85 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                                 : S.S.K. kayıtları, makbuzları, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve

diğer deliller

 

SONUÇ VE İSTEM       

 Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihinden itibaren öِdenen primlerin İsteğe Bağlı Sigorta Primi olduğunun ve müvekkilimin, …/…/… tarihinden itibaren İsteğe Bağlı Sigortalı olduğunun tespitine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran