İpoteğin Kaldırılması İstemi (Aile Konutu Üzerine Konulan İpotek )
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18240
post-template-default,single,single-post,postid-18240,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İpoteğin Kaldırılması İstemi (Aile Konutu Üzerine Konulan İpotek )

İpoteğin Kaldırılması İstemi (Aile Konutu Üzerine Konulan İpotek )

…  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            :

 

ADRES                                             :

 

DAVALI                                           :

 

ADRES                                             :

 

KONU                                              :Aile konutu üzerine konan ipoteğin kaldırılması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                  

1-) Müvekkilimizin eşi olan davalı, …/…/… tarihinde davalı …. Bankası’ndan …. kredisi kullanmış (EK 1) , kullandığı kredinin teminatını teşkil etmek üzere müvekkilimizin ve eşinin …. yılından bu yana müşterek çocukları ile birlikte yaşadıkları ve davalı eşe ait aile konutu niteliğinde bulunan taşınmaz üzerine müvekkilimizin bilgisi ve muvafakati dışında banka lehine ipotek tesis edilmiştir. (EK 2)

 

2-) 4721 sayılı kanunun 194/1 maddesi gereğince “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.” Bu madde hükmü ile aile konutu şerhi konulmuş olmasa da eşlerin birlikte yaşadıkları aile konutu üzerindeki fiil ehliyetleri sınırlandırılmıştır. Sınırlandırma aile konulu şerhi konulduğu için değil, zaten var olduğu için getirilmiştir. Bu sebeple tapuya aile konutu şerhi verilmese bile o konut aile konutu özelliğini taşır. Her ne kadar ipotek doğrudan doğruya aile konutundan faydalanma ve oturma hakkını engellemiyorsa da, hak sahibi eşin kötüniyetli ve muvazaalı işlemleri ile aile konutunun elden çıkarılma tehlikesi nedeniyle ipotek işlemine diğer eşin açık rızası şarttır. Müvekkilimizin açık rızası alınmadığından yapılan işlemin geçerli olduğunu kabul etmek imkansızdır.

 

3-) Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin aile konutu üzerine konan ipoteğin kaldırılmasına karar verilmesi için mahkemenize başvurma zaruretimiz hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 S. K. m. 194

 

HUKUKİ DELİLLER           :

1-)…/…/…. Tarihli kredi sözleşmesi

2-) ../../.. tarihli ipotek tesis belgesi.

3-) Bilirkişi incelemesi

 

SONUÇ VE İSTEM           

 Yukarıda açıklanan nedenlerle, aile konutu üzerine konan ipotek açık rıza bulunmaması dolayısıyla geçersiz olduğundan kaldırılmasına, yargılama giderleri ile ve vekalet ücretinin de davalı yana yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

 

EK:

1-)…/…/…. Tarihli kredi sözleşmesi

2-) ../../.. tarihli ipotek tesis belgesi.

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

                                                                                                            Davacı Vekili

                                                                                                            Av.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran