Zimmet Eylemlerinde Sahte Belge Düzenlenmesinin Zimmet Suçunun Unsuru Sayılması ve Evrakta Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Verilemeyeceği- Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18254
post-template-default,single,single-post,postid-18254,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Zimmet Eylemlerinde Sahte Belge Düzenlenmesinin Zimmet Suçunun Unsuru Sayılması ve Evrakta Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Verilemeyeceği- Yargıtay Kararı

Zimmet Eylemlerinde Sahte Belge Düzenlenmesinin Zimmet Suçunun Unsuru Sayılması ve Evrakta Sahtecilik Suçundan Mahkumiyet Verilemeyeceği- Yargıtay Kararı

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ ESAS NO.2011/4182, KARAR NO.2011/15824, KARAR TARİHİ.06.07.2011 BANKACILIK KANUNU’NA AYKIRI DAVRANIŞ–EVRAKTA SAHTECİLİK–NİTELİKLİ ZİMMET–SUÇUN UNSURLARI

ÖZET. SUÇ TARİHİNDE YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. ŞUBESİNDE TİCARİ KREDİ YÖNETMENİ OLARAK GÖREVLİ OLAN, KENDİSİNE TEVDİ EDİLEN PARA ÜZERİNDE DENETİM VE KORUMA SORUMLULUĞU BULUNAN SANIĞIN, ARKADAŞI DİĞER SANIĞIN AZMETTİRMESİ İLE BANKANIN KREDİLİ MÜŞTERİLERİ OLAN ŞİRKETLER ADINA ŞİRKET YETKİLİLERİNİN BİLGİSİ, TALEBİ VE TALİMATI OLMAKSIZIN KREDİ HESABI AÇTIĞI, BU ŞİRKETLERDEN BİRİ ADINA AÇILAN KREDİ HESABININ TEMİNATI OLARAK SAHTE SENET TANZİM ETTİĞİ, SAHTE ÖDEME TALİMATLARI DÜZENLEMEK SURETİYLE BANKAYA AİT TOPLAM 1.510.000 TL’ Yİ ÇEKEREK ZİMMETİNE GEÇİRDİĞİ OLAYDA; 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNUN 160/2. MADDESİNDEKİ HÜKÜM UYARINCA SUÇ ZİMMETİN AÇIĞA ÇIKMAMASINI SAĞLAMAYA YÖNELİK HİLELİ, ALDATICI DAVRANIŞLARLA İŞLENDİĞİNDEN SANIĞIN ANILAN EYLEMLERİ NİTELİKLİ ZİMMET SUÇUNU OLUŞTURUR.

5411 SAYILI BANKACILIK YASASINDA ZİMMET SUÇU YANINDA SAHTECİLİK SUÇUNDAN AYRICA CEZAYA HÜKMOLUNACAĞINA İLİŞKİN BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞINDAN, SANIĞIN ZİMMET EYLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN SAHTE BELGELER DÜZENLEMESİ FİİLLERİNİN ZİMMET SUÇUNUN UNSURU OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ, EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇUNDAN DA MAHKUMİYET KARARI VERİLEMEYECEĞİ GÖZETİLMELİDİR.

Sanıklar Bekir ile Ahmet K. hakkında zimmet ve sahtecilik suçlarından kurulan mahkumiyet hükmünün sanıklar müdafileri tarafından yapılan temyizinin incelemesine gelince;

Hükmolunan cezanın nevi ve miktarına göre sanık Bekir müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin reddine karar verilerek yapılan incelemede;

a) Sanık Bekir’in suç tarihinde Yapı Kredi Bankası A.Ş. K… şubesinde ticari kredi yönetmeni olarak görevli olup kendisine tevdi edilen para üzerinde denetim ve koruma sorumluluğunun bulunduğu/arkadaşı sanık Ahmet K.’nın azmettirmesi ile bankanın kredili müşterilerinden A… M… Tekstil Ltd. Şti., E… Ç… İnşaat A.Ş., G… Ç… Ltd. Şti., B… Otomotiv Ltd. Şti. adına şirket yetkililerinin bilgisi, talebi ve talimatı olmaksızın kredi hesabı açtığı, G… Çelik Ltd. Şti. adına açılan kredi hesabının teminatı olarak sahte senet tanzim ettiği, sahte ödeme talimatları düzenlemek suretiyle sanığın bankaya ait toplam 1.510.000 TL’yi çekerek zimmetine geçirdiği; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160/2. maddesindeki hüküm uyarınca suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli, aldatıcı davranışlarla işlendiği, anılan eylemlerin nitelikli zimmet suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanıklar hakkında basit zimmet suçunu işlediklerinden bahisle yazılı şekilde hüküm tesisi,

b) 5411 sayılı Bankacılık Yasasında zimmet suçu yanında sahtecilik suçundan ayrıca cezaya hükmolunacağına ilişkin bir düzenleme bulunmaması karşısında, sanığın zimmet eylemlerini gerçekleştirirken sahte belgeler düzenlemesi fiillerinin zimmet suçunun unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde her iki sanık hakkında evrakta sahtecilik suçundan da mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Yasaya aykırı olup, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün (BOZULMASINA), hakkında aleyhe temyiz bulunmayan sanıkların 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesi gereğince cezada kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına, 06.07.2011 günü oy birliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran