Savunmanın Genişletilmesine İtiraz Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18258
post-template-default,single,single-post,postid-18258,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Savunmanın Genişletilmesine İtiraz Dilekçesi

Savunmanın Genişletilmesine İtiraz Dilekçesi

……  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                          :

 

VEKİLİ                                            :

 

ADRES                                             :

 

DAVALI                                           :

 

ADRES                                             :

 

KONU                                               : Dava Hakkında Beyanlarımız.

 

AÇIKLAMALAR     

 

1-)  Davalı, müvekkilimiz… aleyhine, kendisine yapmış olduğumuz … TL.’lık ödemeye rağmen …TL.’lik ipotek belgesiyle icra takibine başlanmasından dolayı,  tarafımızca dava açılarak borcunun ifası nedeniyle icranın geri bırakılması talebinde bulunmuştuk.

 

2-) Ancak, davalı, …/…/… tarihli duruşmada olduğumuz …TL.’lık ödemeyi kabul ettiği halde, …/…/… tarihli duruşmada bu borcun ödenmediğini belirtmiştir.

 

3-)  Davanın esasına girişildikten sonra savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesinin karşı tarafın iznine tabi olduğu tartışılmaz bir hükümdür. Biz de karşı tarafın ‘… TL. ödenmedi’ şeklindeki savunmasını genişletmesine muvafakat etmiyoruz. Nitekim, ödemede bulunduğumuz …TL.’ye ilişkin ödeme makbuzlarını iş bu dilekçe ile sunmaktayız.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 1086 S. K. m. 202, 33 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : Ödeme makbuzları, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM       

 Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının …/…/… tarihli duruşmada borcun ödenmediğine dair savunmasını genişletmesine muvafakat etmediğimiz nazara alınarak, alacaklı olan davalıya  yapılan …TL.’lık ödeme nedeniyle İİK. m. 33 hükümleri gereği dava sonuna kadar icranın geri bırakılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine,  karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Av.

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran