İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18246
post-template-default,single,single-post,postid-18246,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir

İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir

Herhangi bir iş yerinde çalışmadan, aktif vergi kaydı, şirket ortaklığı kaydı ya da çiftçilik kaydı  gibi zorunluluk olmadan isteğe bağlı olarak prim ödeme ve yatırılan primler ile emekli olunmaya fırsat veren sigorta kolu isteğe bağlı sigotalılıktır. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için belli şartlar mevcuttur. Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet ederken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

 1. a) 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,
 2. b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
 3. c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
 4. d) Yazılı başvuru ile Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunanlar başvuru yapabilmektedir.

İsteğe Bağlı Olarak Prim Ödenebilen Sigorta Kolları:

İsteğe bağlı bağkur (4b), İsteğe bağlı Ek 5 tarım sigortası (4a),Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta, Emekli sandığında belli bir süreyi tamamlayanlar için isteğe bağlı emekli sandığı şeklinde sıralanmaktadır.

ŞARTLARI

İsteğe bağlı Bağkur (4B)

İsteğe bağlı bağkur kapsamında prim ödenebilmesi için;

Herhangi bir işte çalışmamak, Ziraat odası çiftçilik kaydı, vergi kaydı, şirket ortaklığı kaydı gibi kayıtların bulunmaması nihayetinde emekli olunmaması gerekmektedir.

İsteğe bağlı Ek 5 Tarım sigortası

Bu kapsamda ödenen primler 4A yani SSK kapsamında hizmet olarak değerlendirilir. Ek 5 tarım sigortalısı olunabilinmesi için;

 • Tarım ya da orman işlerinde süreksiz, gündelik işçi olarak çalışıyor olunması gerekmektedir. Ta4rım işleri ile uğraşmayanlar bu sigorta kapsamında prim ödememelidir.
 • Herhangi bir işyerinde 4A SSK kapsamında çalışmıyor olmanız ve vergi kaydı, şirket ortaklığı, çiftçilik kaydı gibi kayıtların bulunmaması gerekmektedir.

Ev hanımları için isteğe bağlı sigorta (4B)

Evde el işi, örgü, süs eşyası gibi ürünleri yapıp satan ev hanımlarımız isteğe bağlı sigortalı olabilmektedir. Ev hanımı sigortası kapsamında prim ödenmesi durumunda ödenilen primler bağkur hizmeti olarak değerlendirilmektedir. İsteğe bağlı olarak en düşük prim ödenebilecek sigorta kolu ev hanımı isteğe bağlı sigortasıdır. Ev hanımı isteğe bağlı sigortalısı olunabilinmesi için;

 • Evde el işi, dantel, örgü, süs eşyası v.s. üretimek,
 • Aktif olarak ticari vergi kaydının bulunmaması,
 • 4A SSK kapsamında bir işyerinde çalışmıyor olmak,
 • Emekli olunmaması gerekmektedir.

Emekli sandığı isteğe bağlı iştirakçilik (4C)

Devlet memuru olarak görev yapan kişilerin az 10 yıl çalışmanın akabinde işten ayrılma veya müstafi sayılmak suretiyle ayrılmış olma durumunda Kuruma Memurluktan ayrıldıktan sonra altı ay geçmeden, 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (Bağkur) bendi uyarınca sigortalı çalışmaya başlayanların ise zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde   yazılı olarak başvurarak emekli sandığı kapsamında isteğe bağlı prim ödemeye devam edip bu kolda emekli olabilmek mümkündür. Şartları ise;

 • 434 sayılı Kanuna göre iştirakçi iken Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra görevinden ayrılanlar ile bunlardan 5510 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi (Emekli Sandığı) olarak yeniden çalışmaya başlayıp görevlerinden ayrılanlar,
 • 2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine (Emekli Sandığı) tabi görevinden ayrılıp 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (Bağkur) bentlerine tabi çalışmakta iken sigortalılıkları sona erenler,

Emekli sandığı kapsamında çalışmadan isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olabilmektedirler.

Belirtilmelidir ki, 10 yıllık sürenin hesabında fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi, ücretsiz izinli geçen süreler, hizmet borçlanmaları ile benzeri süreler dikkate alınmadan hesaplama yapılmaktadır.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran