Sena Doymuş, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
15
archive,author,author-themis07,author-15,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Sena Doymuş

İstanbul . İcra MüdürlüğüDosya No:2017/XXXX EsasAMBARLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ALACAKLI                          :VEKİLİ                                  :Avukat Arif BALTACIBORÇLU                              :BORÇ MİKTARI                 :751.107,52-TL (faiz, vekalet ücreti ve masraflar hariç)İş bu borçtan dolayı müdürlüğümüzün yukarıdaki dosyasından yapılan takip sonucu dosya borçlusuna yapılan icra takibi XX.XX.XXXX tarihinde tebliğ edilerek kesinleştirilmiş olup, borçlunun müdürlüğünüz...

İSTANBUL ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NEDosya No: 2017/XXX EsasYukarıda dosya numarasını bildirdiğimiz ve mahkemenizde görülmekte olan davanın XX.XX.XXXX tarih saat 10.30 atılı duruşmasına aynı gün İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/XXX E sayılı dosyasının 10.00 atılı ve   İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/XXX E...

İSTANBUL … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NEDOSYA NO : 2013/……… EsasKATILMA TALEPEDEN MÜŞTEKİ : VEKİLİ :Av.SANIKLAR : SUÇ : Emniyeti Suistimal Sureti ile Hırsızlık ve bu suça yardımla iştirakKONU : Müdahale talebimizi içerir dilekçedir.AÇIKLAMALAR 1- Sanık …………….; müvekkil şirkete ait malları, şoför olarak çalıştığı ………………………………. A.Ş adına, 34 AA 0000 plakalı...

  Tedbir TaleplidirADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI                   :VEKİLİ                      :DAVALILAR             :MÜTEVEFFA           :KONU                        : Murisin vasiyetnamesinin iptali ve olmadığı takdirde tenkisine karar verilmesi isteminden ibarettir. AÇIKLAMALAR    :……. 1. Noterliği’nin 04.08.2015 tarih ve 1581 yevmiye numaralı düzenlenme şeklinde vasiyetnamenin açılması için ………… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2016/198 E. 2016/363...

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NEDAVACI :TC KİMLİK NUMARASI :ADRES :VEKİLİ : ( Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ) ADRES : ( Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ) DAVALI :ADRESİ :KONU : Suç işleme nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.DAVA DEĞERİ : ( Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda ) AÇIKLAMALAR :1-) Müvekkilemiz, davalı eşiyle …/…/… tarihinde evlenmiştir. Ekte (EK...

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                               : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES                                 : VEKİLİ                                 : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                 : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                               : ADRESİ                                : KONU                                   : Kira Bedelinin Tespiti İstemi. AÇIKLAMALAR                : 1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi (EK-1) gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır. 2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok...

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE ANKARA DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No: Adres VEKİLİ : DAVALI : Nüfus Müdürlüğü/ANKARA DAVA KONUSU : Cinsiyet değişikliği AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilim cinsiyetini değiştirmek istediğinden daha önce Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 2007/… Esas Değişik İş, 2007/… Karar Deği-şik İş sayılı mahkeme kararı ile...

........SULH CEZA HAKİMLİĞİNE (Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesinin adı yazılacak)İTİRAZ EDEN : TC Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soy isim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır.İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20..İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../.../20..İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn: Bursa)Trafik...

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Gönderilmek Üzere İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : …….. esas,……kararKANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNDE BULUNAN SANIK : A.T.VEKİLİ : AvD.KONUSU : Antalya 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …. esas,………. karar sayılı kesinleşmiş mahkumiyet kararının kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması talebidir.AÇIKLAMALAR...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran