VERİLEN SÜRE İÇİNDE HARÇ VE GİDERLER TAMAMLANMADIĞI TAKDİRDE KARARIN TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMASINA KARAR VERİLECEĞİ - EKSİK HARCIN TAMAMLATILMASI İÇİN MAHKEMECE İŞLEM YAPILMASI GEREĞİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19562
post-template-default,single,single-post,postid-19562,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

VERİLEN SÜRE İÇİNDE HARÇ VE GİDERLER TAMAMLANMADIĞI TAKDİRDE KARARIN TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMASINA KARAR VERİLECEĞİ – EKSİK HARCIN TAMAMLATILMASI İÇİN MAHKEMECE İŞLEM YAPILMASI GEREĞİ

VERİLEN SÜRE İÇİNDE HARÇ VE GİDERLER TAMAMLANMADIĞI TAKDİRDE KARARIN TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMASINA KARAR VERİLECEĞİ – EKSİK HARCIN TAMAMLATILMASI İÇİN MAHKEMECE İŞLEM YAPILMASI GEREĞİ

T.C. YARGITAY

15.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/3455
Karar: 2016/3829
Karar Tarihi: 12.07.2016

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – VERİLEN SÜRE İÇİNDE HARÇ VE GİDERLER TAMAMLANMADIĞI TAKDİRDE KARARIN TEMYİZ EDİLMEMİŞ SAYILMASINA KARAR VERİLECEĞİ – EKSİK HARCIN TAMAMLATILMASI İÇİN MAHKEMECE İŞLEM YAPILMASI GEREĞİ – DOSYANIN DAİREMİZE GÖNDERİLMESİ

ÖZET: Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verileceği düzenlenmiştir. Eksik harcın tamamlatılması için mahkemece HUMK’nın 434/III. maddesinde belirtilen şekilde işlem yapılması ve bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Dairemize gönderilmesi gerekmektedir.

(6100 S. K. Geç. m. 3) (2004 S. K. m. 67)

Dava ve Karar: Davacı .. Metal ve Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. ile davalı .. Mobilya Sanayi ve Tic. A.Ş. arasındaki davadan dolayı .. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen .. gün ve .. sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, .. İcra Müdürlüğü’nün .. Esas sayılı takip dosyasında davacının davalıdan 206.038,86 TL asıl alacaklı olduğunun tespitine, itirazın iptaline, takibin kaldığı yerden devamına, fazlaya dair istemin reddine, asıl alacağın %40’ına karşılık gelen icra inkâr tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, birleşen davada ise davanın reddine karar verilmiş olup, karar davalı-birleşen dosyada davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı-birleşen dosyada davacı vekilince temyiz dilekçesi verilirken 03.12.2015 tarihinde 136,00 TL temyiz yoluna başvurma harcı ve 3.519,00 TL temyiz karar harcı (nispi) olmak üzere toplam 3.655,00 TL harç yatırılmıştır.

Temyiz dilekçesinin incelenmesinden davalı-birleşen dosyada davacı tarafın asıl dava ve birleşen dava yönünden dosyayı temyiz ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda asıl dava ve birleşen dava yönünden ayrı ayrı temyiz yoluna başvurma ve temyiz karar harcı alınması gerekirken sadece bir tane temyiz yoluna başvurma ve bir tane temyiz karar harcı (nispi) alındığı, böylece mahkemece harcın birleşen dava yönünden temyiz yoluna başvurma harcı 136,00 TL ve temyiz karar harcı (maktu) 27,70 TL olmak üzere toplamda 163,70 TL eksik alındığı anlaşılmıştır.

6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesinin yollamasıyla uygulanması gereken 1086 sayılı HUMK’nın 434/III. maddesinde temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödeneceği, bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek 7 günlük kesin süre içinde tamamlanması gerektiği, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususunun temyiz edene yazılı olarak bildirileceği, verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verileceği düzenlenmiştir. Eksik harcın tamamlatılması için mahkemece HUMK’nın 434/III. maddesinde belirtilen şekilde işlem yapılması ve bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Dairemize gönderilmesi gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle eksik alınan temyiz harcının tamamlatılması için HUMK’nın 434/III. maddesinde belirtilen şekilde işlem yapılmak üzere dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 12.07.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran