TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇUNUN OLUŞMASI BAKIMINDAN FİİLİN İKİ KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YETERLİ SAYILDIĞINDAN SANIKLARIN CEZALARININ ARTIRILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KARAR
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19567
post-template-default,single,single-post,postid-19567,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇUNUN OLUŞMASI BAKIMINDAN FİİLİN İKİ KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YETERLİ SAYILDIĞINDAN SANIKLARIN CEZALARININ ARTIRILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KARAR

TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇUNUN OLUŞMASI BAKIMINDAN FİİLİN İKİ KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YETERLİ SAYILDIĞINDAN SANIKLARIN CEZALARININ ARTIRILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KARAR

T.C. YARGITAY

7.Ceza Dairesi
Esas: 2014/29494
Karar: 2016/9095
Karar Tarihi: 30.06.2016

4733 SAYILI MUHALEFET SUÇU – TOPLU KAÇAKÇILIK SUÇUNUN OLUŞMASI BAKIMINDAN FİİLİN İKİ KİŞİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YETERLİ SAYILDIĞINDAN SANIKLARIN CEZALARININ ARTIRILMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: 4733 sayılı muhalefet suçu yükletilen sanık hakkında kurulan hükümde toplu kaçakçılık suçunun oluşması bakımından fiilin iki kişi tarafından gerçekleştirilmesi yeterli sayılmış olup, sanıkların cezalarının anılan kanun maddesi uyarınca yarı oranında artırılması gerektiğinin gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 50) (4926 S. K. m. 5) (YCGK T. 31.01.2012 T. 2011/7-465 E. 2012/11 K.)

Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Vekille takip edilen işlerde gerekçeli karar tebliğinin vekile yapılması gerektiği gözetilmeden asile yapılması nedeniyle sanık … müdafıinin temyizinin öğrenme üzerine süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;

1.Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 31/01/2012 tarih, 2011/7-465 Esas ve 2012/11 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere, suç tarihinden sonra yürürlüğe 4926 sayılı Yasa’nın 5/son maddesinde düzenlenen toplu kaçakçılık suçunun iki kişi tarafından işlenebileceğinin belirtilmiş olması karşısında, sanıkların birlikte işledikleri fiilden dolayı eylemlerinin toplu kaçakçılık olarak değerlendirilip buna göre sanıklara bilirkişi tarafından tespit edilen CİF değerinden hesaplanan gümrüklenmiş değerinin 4.5 katı üzerinden müteselsilen sorumlu olmak üzere önödeme önerisinde bulunulup sonucuna göre hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden ödeme yapmadıklarından bahisle yazılı şekilde mahkumiyetlerine hükmolunması,

2.4926 sayılı Yasa ile 5607 sayılı Yasa bakımından lehe olan kanunun belirlenmesinde, sanıklar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun uygulanması halinde hükmolunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK’nın 50.maddesi gereğince adli para cezasına çevrileceğinin belirtildiği ve sonuç cezanın sanıkların daha lehine olduğu gözetilmeden aleyhe olan 4926 sayılı Yasa gereğince mahkumiyet kararı verilmesi,

Kabule göre de;

4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 5/3. maddesinde toplu kaçakçılık suçunun oluşması bakımından fiilin iki kişi tarafından gerçekleştirilmesi yeterli sayılmış olup, sanıkların cezalarının anılan kanun maddesi uyarınca yarı oranında artırılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Sonuç: Yasaya aykırı, sanık … müdafiinin ve katılan … İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321.maddesi uyarınca bozulmasına, 30.06.2016 günü oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran