YARGILAMA GİDERLERİNİN ÖN ÖDEME MİKTARINA EKLENMESİ GEREĞİ - NİSPİ HARÇ VE NİSPİ VEKALET ÜCRETİNİN DE ÖN ÖDEME MİKTARINA DAHİL EDİLMEK SURETİYLE FAZLA MİKTAR ÜZERİNDEN ÖN ÖDEME ÖNERİSİNDE BULUNULDUĞU
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19569
post-template-default,single,single-post,postid-19569,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

YARGILAMA GİDERLERİNİN ÖN ÖDEME MİKTARINA EKLENMESİ GEREĞİ – NİSPİ HARÇ VE NİSPİ VEKALET ÜCRETİNİN DE ÖN ÖDEME MİKTARINA DAHİL EDİLMEK SURETİYLE FAZLA MİKTAR ÜZERİNDEN ÖN ÖDEME ÖNERİSİNDE BULUNULDUĞU

YARGILAMA GİDERLERİNİN ÖN ÖDEME MİKTARINA EKLENMESİ GEREĞİ – NİSPİ HARÇ VE NİSPİ VEKALET ÜCRETİNİN DE ÖN ÖDEME MİKTARINA DAHİL EDİLMEK SURETİYLE FAZLA MİKTAR ÜZERİNDEN ÖN ÖDEME ÖNERİSİNDE BULUNULDUĞU

T.C. YARGITAY

7.Ceza Dairesi
Esas: 2014/28371
Karar: 2016/9088
Karar Tarihi: 30.06.2016

KAÇAKÇILIK SUÇU – YARGILAMA GİDERLERİNİN ÖN ÖDEME MİKTARINA EKLENMESİ GEREĞİ – NİSPİ HARÇ VE NİSPİ VEKALET ÜCRETİNİN DE ÖN ÖDEME MİKTARINA DAHİL EDİLMEK SURETİYLE FAZLA MİKTAR ÜZERİNDEN ÖN ÖDEME ÖNERİSİNDE BULUNULDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Sanıkların birlikte işledikleri fiilden dolayı eylemlerinin toplu kaçakçılık olarak değerlendirilip sanıklara bilirkişi tarafından tespit edilen eşyanın CİF değerinden hesaplanan gümrüklenmiş değerinin 4.5 katı üzerinden müteselsilen sorumlu olmak üzere önödeme önerisinde bulunulurken sadece yargılama sırasında yapılan yargılama giderlerinin ön ödeme miktarına eklenmesi gerektiği gözetilmeden nispi harç ve nispi vekalet ücretinin de ön ödeme miktarına dahil edilmek suretiyle fazla miktar üzerinden ön ödeme önerisinde bulunulması hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(4926 S. K. m. 4, 5) (5237 S. K. m. 53, 54) (5320 S. K. m. 8) (5271 S. K. m. 226)

Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

I. Katılan Gümrük İdaresi vekilinin sanık … hakkında verilen beraat hükmüne yönelik temyiz talebi bakımından yapılan incelemede;

Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre katılan Gümrük İdaresi vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

II. Sanık … hakkında kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik katılan Gümrük İdaresi vekili ile sanık …’in temyiz talepleri bakımından yapılan incelemede;

Sanık …’in atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksine cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden beraatı yerine mahkumiyetine dair yazılı şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı, sanık … ve katılan Gümrük İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden 5320 sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

III. Sanıklar …, …, … ve Ali … hakkında kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik katılan Gümrük İdaresi vekili, sanık … … ile sanıklar … ve … müdafiinin temyiz talepleri bakımından yapılan incelemede;

1.İletişimin tespitine dair kararlar denetime olanak verecek şekilde dosyaya getirtilmeden eksik araştırma ile karar verilmesi,

2.Sanıkların birlikte işledikleri fiilden dolayı eylemlerinin toplu kaçakçılık olarak değerlendirilip sanıklara bilirkişi tarafından tespit edilen eşyanın CİF değerinden hesaplanan gümrüklenmiş değerinin 4.5 katı üzerinden müteselsilen sorumlu olmak üzere önödeme önerisinde bulunulurken sadece yargılama sırasında yapılan yargılama giderlerinin ön ödeme miktarına eklenmesi gerektiği gözetilmeden nispi harç ve nispi vekalet ücretinin de ön ödeme miktarına dahil edilmek suretiyle fazla miktar üzerinden ön ödeme önerisinde bulunulması,

Kabule göre de;

1.Haklarında teşekkül halinde kaçakçılık suçundan dava açılan sanıklara ek savunma hakkı verilmeden 4926 sayılı Yasa’nın 5/son maddesi uyarınca toplu kaçakçılık suçundan hüküm kurulmak suretiyle CMK’nın 226. maddesine aykırı davranılması,
2.4926 sayılı Yasa’nın 5/son maddesi gereğince sanıkların cezasında artırım yapıldıktan sonra anılan Yasanın 4/3.maddesi gereği değer artırımı yapılması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi,

3.26/04/2006 tarihli iddianamede nakil aracının müsaderesinin talep edilmediği, bu hususta ek iddianame de düzenlenmediği gözetilmeden, hakkında müsadere davası bulunmayan nakil vasıtasının müsaderesine dair yazılı şekilde hüküm tesisi,

4.Suça konu kaçak içkilerin 4926 sayılı Yasa’nın 4/4.maddesi nakil araçlarının da anılan Yasanın 20.maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerekirken TCK’nın 54. maddesine göre müsadere edilmesi,

Sonuç: Yasaya aykırı, katılan Gümrük İdaresi vekili, sanık … … ile sanıklar … ve … müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.06.2016 günü oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran