Gabin Sebebiyle Taşınmazın İadesi Talebi Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19844
post-template-default,single,single-post,postid-19844,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Gabin Sebebiyle Taşınmazın İadesi Talebi Dilekçesi

Gabin Sebebiyle Taşınmazın İadesi Talebi Dilekçesi

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

 

 

DAVACI                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                               :

 

ADRES                                 :

 

DAVA DEĞERİ                  : … TL

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

KONU                                   :  Gabin Sebebiyle Taşınmazın İadesi Talebinden İbarettir.

 

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) Müvekkil tapuda üzerine kayıtlı, … adresindeki … ada, … parselde bulunan taşınmazı (EK-1) …/…/… tarihinde …-TL bedel karşılığında davalı… …’a satmıştır. (EK-2)

 

2-) Satım işleminin yapıldığı tarihte müvekkilim askerden yeni gelmiştir ve evlilik hazırlıkları nedeniyle ekonomik olarak zor durumdadır. Bu husus, mahkemenizin uygun görmesi halinde, tanık listesinde (EK-3) isimleri ve adresleri yazılı bulunan tanıklarımızın konuya ilişkin olarak verecekleri ifadelerle açıklığa kavuşacaktır. Ayrıca müvekkilim yaşı itibariyle de tecrübesiz olup taşınmazın gerçek değeri hakkında bilgi sahibi de değildir.

 

3-) Davalı müvekkilimin bu tecrübesizliğinden ve acil ihtiyaç içinde bulunmasından yararlanarak taşınmazı söz edilen bedel üzerinden satın almıştır.

 

4-) Taşınmazın gerçek değeri bu bedelin çok üzerindedir ve gabin şartlarında satılan taşınmazın iadesinin sağlanması için işbu davayı açmak zorunluluğumuz doğmuştur.

 

 

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 28.

 

HUKUKİ DELİLLER       :1-) Taşınmaz Tapu Sicil Kaydı

 2-) …/…/… tarihli satım sözleşmesi

                                                 3-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri

                                                 konuları gösterir tanık listesi,

4-) Bilirkişi

                                                 5-) Keşif

 

 

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda ortaya koyduğumuz sebeplerle öncelikle taşınmazın devrinin önlenmesi için tapu kaydına ferağdan men şerhi konulmasına, taşınmazın tapu kaydının iptal edilerek müvekkil adına tescil edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

 

 

EKLER:

 

  • Taşınmaz Tapu Sicil Kaydı
  • …/…/… tarihli satım sözleşmesi
  • Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
  • Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

 

Davacı Vekili

                                                                                                          Av.

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran