Kamulaştırılan Taşınmazın Amaca Aykırı Kullanım Nedeniyle İadesi İstemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19850
post-template-default,single,single-post,postid-19850,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Kamulaştırılan Taşınmazın Amaca Aykırı Kullanım Nedeniyle İadesi İstemi

Kamulaştırılan Taşınmazın Amaca Aykırı Kullanım Nedeniyle İadesi İstemi

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

 

DAVACI                                           :

 

TC KİMLİK NUMARASI                         :

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                           :

 

ADRESİ                                            :

 

KONU                                               : Kamulaştırılan Taşınmazın Amaca Aykırı Kullanım Nedeniyle İadesi İsteminden İbarettir.

 

AÇIKLAMALAR   :

 

1-) Dava konusu 52 ada 5 parsel sayılı taşınmaz tapuda mü­vekkil adına kayıtlı iken Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin …/…/… tarihli kararıyla (EK-1) B…. Ağası C…. A…. Vakfından f….. k…. C…. A…. (S….) medresesinin görünümünün tam olarak ortaya çıkarılması, çevreden zarar görmesinin önlenmesi ve yapının tarihi çevresi içinde orijinal haline kavuşturulması için çevresel binaların orijinaline uygun olarak yeniden inşa edilip restorasyonu amacı ile kamulaştırılmıştır.

 

2-) Müvekkil tarafından davalı idare aleyhine açılan ve …/…/… tarihinde kesinleşen bedel artırma davasında (EK-2) hükmedilen bedel farkı halen davalı idarenin uhdesinde bulunmaktadır.

 

3-) Taşınmaza …/…/… tarihinde fiilen el atan davalı idare kamulaştırma bedelinin kesinleştiği …/…/… tarihinden itibaren beş yıl içinde kamulaştırma amacına uygun hiçbir işlem ve tesis yapmadığı gibi, taşınmazı olduğu gibi bırakarak kiraya vermek suretiyle gelir elde etmiş, taşınmaz üzerinde bulunan binanın alt katını berber dükkanı olarak kullanan müvekkilin eşine karşı ecrimisil istemiyle dava açmış (EK-3) ve ikinci kat da halen bir Turizm şirketinin kirası altında bulunmaktadır.

 

4-) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 23. maddesi “Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece veya 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca devir veya tahsis yapılan idarece; kamulaştırma ve devir amacına uygun hiç bir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir.” hükmünü içermektedir. Maddede yer alan koşullar dava konusu olayda gerçekleşmiştir.

 

5-) Açıkladığımız nedenlerle söz konusu taşınmazın idare adına olan tapu kaydının yasa hükmünde ortaya konan usul ve esaslar dahilinde iptali ile taşınmazın müvekkil adına tapuya tescil edilmesini sağlamak üzere dava açmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 2942 S. K. m. 23.

 

HUKUKİ DELİLLER                    : 1-)Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin …/…/… tarihli kararı

2-) …/…/… tarihinde kesinleşen bedel artırma dava dosyası

3-) Müvekkilin eşine karşı ecrimisil istemiyle açılan dava

4-) Bilirkişi İncelemesi

5-) Keşif

 

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle bedel artırma davasında hükmedilen … TL davalı idareden tahsil edilmedi­ğinden bu miktarın hesaplama dışı bırakılarak, müvekkile başlangıçta ödenen … TL çekişmesiz bedelin ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıya iadesi ile, dava konusu taşınmazın davalı idareden geri alınarak tapu kaydının iptaline ve yeniden müvekkil adına tesciline; yapılacak hesaplama sonucunda buluna­cak miktardan müvekkilin başlangıçta yaptığı mahkeme masrafları ile davalı idarenin kamulaştırmanın gayesi dışında elde ettiği gelirlerin mahsubuna ve buna göre miktar tayinine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

 

EKLER                                             : 1-)Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin …/…/… tarihli kararı

2-) …/…/… tarihinde kesinleşen bedel artırma dava dosyası

3-) Müvekkilin eşine karşı ecrimisil istemiyle açılan dava

 

 

 

 

Davacı Vekili

Av.

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran