kamulaştırma işleminin iptali  istemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20289
post-template-default,single,single-post,postid-20289,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

kamulaştırma işleminin iptali  istemi

kamulaştırma işleminin iptali  istemi

…….. BAŞKANLIĞI’NA;

 

 

DAVACI                                           :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                                           :

 

ADRES                                             :

 

KONU                                               : …/…/… günlü, …. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

… sayılı … Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde yapılan

acele kamulaştırma işleminin iptali  istemimizdir.

 

TEBLİĞ TARİHİ                            : …/…/…

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilimizin sahibi olduğu  … İli, … İlçesi, … Mahallesi, …. pafta, …. ada, … parsel sayılı taşınmazın, …/…/… günlü, …. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan … sayılı … Bakanlar Kurulu kararı ile acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

 

2-) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesinde; acele kamulaştırmanın uygulanabileceği haller tek tek sayılmış olup, müvekkilimizin taşınmazında yapılan kamulaştırma işlemini ilgili maddede sayılan haller kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. Zira; acele kamulaştırma hali istisnai olarak uygulanabilecek bir yöntem olup, dava konusu taşınmazın ….. ölçekli imar planında 25 metrelik yolda kaldığı ve bu nedenle …. sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla imar planında yolda kalması nedeniyle …. Büyükşehir Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

 

3-) Ancak olayda acele kamulaştırma prosedürünün uygulanmasını gerektirecek şartlar bulunmamaktadır ve dolayısıyla işlemin iptalini Mahkemenizden isteme zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 2942 S. K. m. 3, 27, 32

 

HUKUKİ DELİLLER                    :

 

1-) … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı,

2-) Bakanlar Kurulu  …/…/… günlü, … sayılı acele kamulaştırma kararı,

3-) Keşif ve bilirkişi incelemesi.

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… günlü, … sayılı Bakanlar Kurulu  kararı çerçevesinde yapılan acele kamulaştırma işleminin iptaline ve….TL’lik zararın tazminine (keşif ve bilirkişi incelemesi sonrasında belirlenen miktara göre arttırılmak üzere) yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.

 

 

EKLER:

1-) … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı,

2-) Bakanlar Kurulu  …/…/… günlü, … sayılı acele kamulaştırma kararı,

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran