Kamulaştırmasız el atılarak üzerine trafo yapılan taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi istemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20291
post-template-default,single,single-post,postid-20291,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Kamulaştırmasız el atılarak üzerine trafo yapılan taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi istemi

Kamulaştırmasız el atılarak üzerine trafo yapılan taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi istemi

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                               :

 

TC KİMLİK NUMARASI             :

 

ADRES                                 :

 

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

DAVALI                               :

 

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Kamulaştırmasız el atılarak üzerine trafo yapılan taşınmaza vaki el atmanın önlenmesi istemimizdir.

DAVA DEĞERİ                  :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-) …… mevkii, ……………..… adresinde bulunan ….. ada, .… parsel sayılı tapulu taşınmaz Müvekkilimiz adına tescilli bulunmaktadır. (EK-1)

 

2-) Davalı taraf …/…/….. tarihinde haklı ve geçerli bir nedene dayanmaksızın kamulaştırmasız el atmak suretiyle taşınmaz üzerine trafo yapmak suretiyle taşınmaza müdahalede bulunmuştur.

 

3-) Söz konusu taşınmazın bir kısmı bakımından müdahale söz konusu olduğu için müvekkilimizin taşınmazın geri kalan kısmını kullanması ya da tasarrufta bulunması imkanı kalmamıştır.

 

4-) Müvekkilimiz tarafından davalı tarafa taşınmazı eski hale getirmesi için ……..  Noterliği’nin …./…./….. tarihli ….. yevmiye no.lu ihtarnamesini (EK-2) göndermiştir. Ne var ki davalı söz konusu uyarıları dikkate almamıştır.

 

5) Müvekkilimizin taşınmazına yapılan elatmanın önlenmesi ve eski hale getirilmesi amacıyla Mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

 

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 683; 6100 S. K. m. 12, 199; 2942 S. K. m.11.

 

HUKUKİ DELİLLER        :

  1. Tapu Kaydı
  2. …….. Noterliği’nin …./…./….. tarihli ….. yevmiye no.lu ihtarnamesi
  3. Bilirkişi

4.Keşif

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız sebeplerden dolayı, Müvekkilimizin taşınmazına yapılan elatmanın önlenmesi ve eski hale getirilmesine,vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

 

EKLER         : 1. Tapu Kaydı

  1. …….. Noterliği’nin …./…./….. tarihli ….. yevmiye no.lu ihtarnamesi
  2. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

 

Davacı Vekili

                                                                                                                      Av.

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran