DAVACININ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HUKUKİ NEDENİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ OLDUĞU - UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ OLDUĞU
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20287
post-template-default,single,single-post,postid-20287,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

DAVACININ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HUKUKİ NEDENİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ OLDUĞU – UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ OLDUĞU

DAVACININ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HUKUKİ NEDENİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ OLDUĞU – UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ OLDUĞU

T.C. YARGITAY

3.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/10495
Karar: 2016/9366
Karar Tarihi: 16.06.2016

TAZMİNAT DAVASI – DAVACININ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HUKUKİ NEDENİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ OLDUĞU – UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacının talebi TMK’nun .. .maddesinde düzenlenen “nişanın bozulmasına dayalı maddi tazminat” istemi kapsamında olmayıp, sebepsiz zenginleşme hukuki nedenine dayalı alacak istemine ilişkindir. Nitekim dava, yalnızca davacının nişanlısı olan…e karşı değil, dava konusu taşınmazın tapu maliki olan …nün mirasçılarına karşı açılmıştır ve bu durumda uyuşmazlığın çözümü genel mahkemelerin görevi içerisindedir. Hal böyle olunca, mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken aksi şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

(6098 S. K. m. 120) (6100 S. K. m. 114)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın görevsizlik nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili ile davalılardan … nişanlandıklarını, tarafların evlendiklerinde birlikte yaşayacakları evin ….n annesi ve kardeşleri olan diğer davalılar tarafından, davacı … ile davalı …’e tahsis edildiği, müvekkili davacının bu taşınmazda bazı faydalı ve zorunlu masraflar yaptığını ancak nişanın bozulması üzerine müvekkilinin bu tadilatların bedelini davalılardan …’den talep etmiş olmasına karşın müvekkilin herhangi bir ödeme yapılmadığını, dava konusu taşınmazın davalıların murisi … adına kayıtlı olması sebebi ile muris …nün tüm mirasçılarının davalı olarak gösterildiğini belirterek, taşınmaza yapılan faydalı ve zorunlu masrafların bedeli olan 20.473,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili cevap dilekçesinde; davanın nişanın bozulmasından kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, davaya bakma görevinin Aile Mahkemesine ait olduğunu ve bu davada husumetin ancak davacı ile davalı nişanlı… yöneltilebileceğini, davacının yapmış olduğunu iddia etiği tüm masrafların bedelinin müvekkili …tarafından ödendiğini belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davacı tarafın davalılardan talep ettiği masraf nişan akdinden kaynaklı bir harcama olduğu, dava konusu harcamaların temelinde nişan akdinin bozulması hukuki nedenine dayanıldığı ve iş bu davaya bakma görevinin Aile Mahkemesine ait olduğu gerekçesi ile davanın görevsizlik neniyle HMK 114/1-c maddesi göndermesiyle HMK 115/2 maddesi uyarınca usulden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Somut olayda; davacı, davalı …ile nişanlı oldukları dönemde, davalı …’in ailesi tarafından evlendikten sonra ikamet etmeleri için kendilerine tahsis edilen ve tapuda davalıların murisi adına kayıtlı olan taşınmazda bir kısım faydalı ve zorunlu masraflar yaptığını ileri sürerek, nişanın bozulması nedeni ile taşınmazın değerini artıran bu masrafların iadesi isteminde bulunmuştur.

Buna göre, davacının talebi TMK’nun 120. maddesinde düzenlenen “nişanın bozulmasına dayalı maddi tazminat” istemi kapsamında olmayıp, sebepsiz zenginleşme hukuki nedenine dayalı alacak istemine ilişkindir. Nitekim dava, yalnızca davacının nişanlısı olan…e karşı değil, dava konusu taşınmazın tapu maliki olan …nün mirasçılarına karşı açılmıştır ve bu durumda uyuşmazlığın çözümü genel mahkemelerin görevi içerisindedir.

Hal böyle olunca, mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 16.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran