Bade Alzubi, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
12
archive,author,author-platon07,author-12,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Bade Alzubi

Kişinin, ölümüne kesin gözle bakılmamakla beraber, muhtemel gözle bakılan ve cesedi bulunmamış kimselerin, belirli sürelerin geçmesi ile mahkemece kişiliğinin hukuken sona erdirilmesine gaiplik denir.Türk Medeni Kanunu’na göre, gaiplik kararına ilişkin şartlar iki şekilde ortaya çıkmaktadır:a-Ölümüne olası gözle bakılacak tehlike içinde kaybolması; bu kişinin kaybolmasından itibaren 1...

…… AİLE MAHKEMESİ’NETARAF : XXXXXXXX (T.C. Kimlik No : ……………)TARAF : YYYYYYYY (T.C. Kimlik No : …………… )KONU : Boşanma protokolünün Sayın Mahkeme’ye sunulmasıdır.AÇIKLAMALAR :Taraflar, …/…/… tarihinden bu yana evli olup, bu evlilikten ……… ve …….. adında iki müşterek çocukları vardır. Taraflar, mahkeme huzuruna sunulan...

8. Ceza Dairesi 2021/7635 E. , 2021/16240 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Başkasına ait banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması HÜKÜM : MahkumiyetGereği görüşülüp düşünüldü:zOluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın akrabası olan katılana ait kimlik bilgilerini içeren sürücü belgesini ele geçirip kendi fotoğrafını yapıştırdığı ve...

TAZMİNAT DAVASI NEDİR ?İLK OLARAK TAZMİNAT DAVASININ KAVRAMINA BAKALIMGenel olarak haksız fiil ve sözleşmeye aykırılık nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların zarar veren tarafından tazmini amacıyla açılan davalardır. Ancak bununla sınırlı olmayıp birbirinden farklı birçok hukuki gerekçeye dayalı olarak açılabilir.Maddi tazminat Davası : Hukuka aykırı...

… … NOTERLİĞİ’ NEİHTARNAMEİHTAR EDEN : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ :ADRES :İHTAR EDİLEN : ADRES : KONU : …/…/… tarihli sözleşme hükümlerine uyulmadığı takdirde, sözleşmenin feshedileceği ve doğabilecek zararların tazminine ilişkindir. AÇIKLAMALAR : İHTAR EDEN VEKİLİ Av.SAYIN NOTER;Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin...

6. Ceza Dairesi 2018/2751 E. , 2021/1051 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hukuki alacağın tahsili amacıyla silahla tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet HÜKÜMLER : MahkumiyetMahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I- Sanık hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: 15.04.2020 gün...

POLİS (KOLLUK KUVVETLERİ) HANGİ DURUMLARDA KİŞİLERİ VE ARAÇLARI DURDURABİLİR?Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Madde 4/A’ ya göre;Polis, kişileri ve araçları;1) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,2) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,3) Hakkında yakalama emri ya...

Haksız Fiil Nedeniyle Maddi Tazminatın kapsamı, niteliği veya nasıl belirleneceği önemli bir konudur. Tazminat, hukuka aykırı bir eylem (haksız fiil) sonucunda meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel, zarar ödencesidir.Ankara Tazminat Avukatı – Tazminat, zararların giderilmesini amacıyla sorumlu tarafından zarar görene ödenen...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran