Ayıplı Mal Nedeniyle Uğranılan Zararın İstemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18170
post-template-default,single,single-post,postid-18170,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Ayıplı Mal Nedeniyle Uğranılan Zararın İstemi

Ayıplı Mal Nedeniyle Uğranılan Zararın İstemi

                                                           …  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                                          :

 

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

 

ADRES                                             :

 

 

DAVALI                                           :

 

ADRES                                             :

 

KONU                                               : Malın Ayıplı Çıkması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tahsili İstemimizden İbarettir.

 

        AÇIKLAMALAR                         

 

1-) Müvekkilimiz,  …. sınırları içerisinde ve …. civarı mevkiinde bulunan …. parsel sayılı arsa niteliğindeki taşınmazı …/…/… tarihli encümen kararı (EK 1) ile …/…/… tarihinde davalı Belediye Başkanlığından ….. –TL ödeyerek satın almıştır. (EK 2)

 

2-) Satın aldığı arsa üzerine inşaat yapmak üzere …/…/… tarihinde davalı Belediye Başkanlığı’na başvuru (EK 3) yapan müvekkilimizin söz konusu başvurusuna, taşınmazın heyelan bölgesi <Afete Maruz Bölge> sınırları içerisinde kalmış olması nedeniyle inşaat izni verilmeyeceği şeklinde bir cevap verilmiştir. (EK 4)

 

3-) Müvekkilimiz bu haliyle taşınmazdan yararlanamamakta; senelerce hayalini kurduğu ve bu amaçla para biriktirerek satın aldığı arsa üzerine emekli olması sonrası hak ettiği emekli ikramiyesi ile yaptıracağı taşınmazda yaşama düşüncesini gerçekleştirememektedir.

 

3-) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 219. maddesi uyarınca “Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur. “ Maksut menfaat deyiminden kastedilen satılanın ilişkin bulunduğu husus için kullanabilmesi kabiliyetidir. Çünkü arsa niteliğinde taşınmaz satın alan kimsenin amacı, bu yere bina yapmaktır. Mevcut yasal düzenlemelere göre söz konusu yere bina yapılmasının yasaklanması hali, arsa için hukuki olarak ayıp sayılmalıdır. Ayrıca satılan arsanın satın alan tarafından mutlaka bina yapılacağı veya benzeri bir şekilde tasarrufta bulunulacağının da öngörülmesinin gerekmesi karşısında, ayrıca bir taahhütte bulunulmasının gerekmediği ve davalının açıkça hukuki ayıplı satış yaptığı gözden uzak tutulmamalıdır. Mahkemenizce yapılacak bilirkişi ve keşif incelemeleri de hususun aydınlatılmasına hizmet edecektir.

 

 

4-) Müvekkilimizin uğradığı zararın davalı taraftan tahsiline karar verilmesi için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m. 219, 222, 227, 228, 231, 6100 S. K. m. 6, 266, 288.

 

HUKUKİ DELİLLER        : 1-) …/…/… tarihli encümen kararı,

  2-) …/…/… tarihli satış sözleşmesi ve ödeme belgeleri,

  3-) …/…/… tarihli davalıya müracaat yazısı,

  4-) …/…/… tarihli cevap yazısı,

  5-) Bilirkişi,

  6-) Keşif

 

SONUÇ VE İSTEM         

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ayıplı satılan arsa nedeniyle müvekkilimizin uğramış olduğu …-TL ve satım tarihinden itibaren hesaplanacak …. faizi ile birlikte olmak üzere toplam …-TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

 

Davacı Vekili

    Av.

 

 

EKLER:        1-) …/…/… tarihli encümen kararı

                       2-) …/…/… tarihli satış sözleşmesi ve ödeme belgeleri

                       3-) …/…/… tarihli davalıya müracaat yazısı

                       4-) …/…/… tarihli cevap yazısı

                       5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran