Miras Paylaşma ( Taksim) Sözleşmesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18592
post-template-default,single,single-post,postid-18592,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Miras Paylaşma ( Taksim) Sözleşmesi

Miras Paylaşma ( Taksim) Sözleşmesi

Aşağıda imzaları bulunan … doğumlu, … nüfusuna kayıtlı … … ve … doğumlu, … nüfusuna kayıtlı… …, …/…/… tarihinde evlenmişler ve aşağıdaki hükümler çerçevesinde aralarında mal ortaklığı rejimini kabul etmişlerdir:

 

1-Kişisel mallar dışında kalan mallar ile gelirleri, ortaklık mallarını oluşturacaktır. Taraflar bu mallara bölünmemiş bir bütün olarak sahip olacak ve hiç biri ortaklık payı üzerinde tek başına tasarrufta bulunamayacaktır.

 

2-Tarafların kişisel kullanımında bulunan eşyalar ile manevi tazminat alacakları yasal olarak kişisel malları oluşturacaktır. Ayrıca … lar ve üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kişisel mallar bölümünde yer alacaktır.

 

3-Kişisel mal olduğu ispatlanamayan tüm mal varlığı değerleri, ortaklık malı sayılacaktır.

 

4-Taraflar ortaklık mallarını evlilik birliğinin yararına uygun olarak yönetecek, olağan yönetim sınırları içinde ortaklığı yükümlülük altına sokabilecek ve mallarda tasarrufta bulunabilecektir.

 

Taraflar olağan yönetim dışında diğerinin rızasını alarak ortaklığı yükümlülük altına sokabilecek veya mallarda tasarrufta bulunabilecektir.

 

5-Taraflardan birinin diğerinin rızasını alarak ortaklık mallarını kullanmak suretiyle tek başına bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda, ilgili taraf bu meslek ve sanata ilişkin bütün hukuki işlemleri tek başına yapabilecektir.

 

6-Taraflar, diğerinin rızasını almadan ortaklık mallarına girecek olan bir mirası reddedemeyeceği gibi, tereke borca batıksa mirası kabul de edemeyecektir.

 

7-Ortaklığın sona ermesi durumunda taraflar ortaklık mallarıyla ilgili işlemlerden dolayı vekil gibi sorumlu olacaktır.

 

8-Yönetim giderleri ortaklık mallarından karşılanacaktır.

 

9-Taraflar, kişisel mallarını yasal sınırları içerisinde yönetebilecek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilecektir. Bunların yönetim giderleri, kişisel malların gelirlerinden karşılanacaktır.

 

10-Taraflar, evlilik birliğini temsil veya ortaklık mallarını yönetme yetkisine dayanarak yaptıkları borçlardan, ortaklık malları veya bu mallara giren gelirleri kullanarak bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yaptıkları borçlardan, taraflardan biri için kişisel sorumluluk doğuran borçlardan, kişisel mallar yanında ortaklık mallarının da sorumlu olacağı hususunda tarafların üçüncü kişilerle anlaşarak yaptığı borçlardan, taraflar kişisel ve ortaklık malları ile sorumlu olacaktır.

 

11-Taraflardan her biri diğer bütün borçlardan kendi kişisel malları ve ortaklık mallarının değerinin yarısı kadarıyla sorumlu olacaktır.

 

12-Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya işgücünün kaybı dolayısıyla ödenen tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumunca ömür boyu irat bağlanmış olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiye sırasında o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılacaktır.

 

13-Kişisel malların borçları ortaklık mallarından veya ortaklık mallarının borçları kişisel mallardan ödenmiş ise tasfiye sırasında denkleştirme yapılacaktır.

 

14-Her borç ait olduğu mal kesimini yükümlülük altına sokacak, hangi kesime ait olduğu anlaşılamayanlar ortaklık mallarına ilişkin sayılacaktır.

 

15-Birimize ait kişisel veya ortaklık malıyla bir başka kesime giren malvarlığı değerinin edinilmesi, iyileştirilmesi veya korunmasına katkıda bulunulmuşsa, edinilmiş mallara katılma rejimindeki değer artış payına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

 

16-Mal rejimi sona erdiğinde, mevcut ortaklık mallarının değerlendirilmesinde tasfiye anı esas alınacaktır.

 

17-Taraflardan birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabul edilmesi durumunda ortaklık mallarının yarısı, her eşe veya mirasçılarına verilecektir. Taraflar, yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin anlaşma yapabilirler.

 

18- Taraflardan birinin ölümü halinde, sağ kalan, edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel malı sayılabilecek olanların payına mahsuben kendisine verilmesini isteyebilecektir.

 

19-Ortaklık mallarına dahil olan aile konutu ve ev eşyası, taraflardan birinin ölümü halinde sağ kalan eş miras payına mahsuben bunların mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilecektir.

 

20-Taraflar birlikte yaşadıkları konut ve ev eşyası dışında kalan ve kendileri için üstün bir yararı bulunan diğer malvarlığı değerlerinin de tasfiye payına mahsuben kendilerine verilmesini isteyebileceklerdir.

 

21- İşbu sözleşme …/…/… tarihinde imzalanmıştır.

 

 

Erkek                                                                                                                                        Kadın

Adı Soyadı                                                                                                                             Adı Soyadı

İmza                                                                                                                                         İmza

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran