Aşıkoğlu Hukuk Bürosu — Alanya Avukatı Mehmet Aşıkoğlu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20222
post-template-default,single,single-post,postid-20222,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

T.C. YARGITAY

1.Hukuk Dairesi
Esas: 2014/16696
Karar: 2016/5804
Karar Tarihi: 10.09.2016

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – HÜKMÜN DAYANDIĞI YASAL VE HUKUKSAL GEREKÇEYLE DELİLLERİN TAKDİRİNDE BİR İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Tapu iptali ve tescili konu alan davada dosya içeriğine, toplanan delillerle, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeyle, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamıştır. Hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(1086 S. K. m. 436) (6100 S. K. Geç. m. 3)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, 512 ada 12 parsel sayılı taşınmazdaki (8/112) payını satması için davalılardan ……’ı 15/08/2003 tarihinde vekil tayin edip duyduğu lüzum üzerine 14/06/2004 tarihinde de vekillikten azlettiğini, azilname 17/06/2004 tarihinde vekile tebliğ edilmesine rağmen payının vekil tarafından diğer davalı …’ye satış suretiyle temlik edilip, satış bedelinin de ödenmediğini, davalıların el ve işbirliği içinde hareket ettiklerini ileri sürerek tapunun iptali ile adına tescile, olmadığı takdirde satış bedelinin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı …, taşınmazı vekâleten 10.000-TL bedelle diğer davalıya sattığını, davacıya satış bedeli olarak verilen 7.000-TL tutarında senedin icraya konularak masraflar ile birlikte davacı vekiline 9.000-TL ödendiğini, vekâletname düzenlendiğinde davacıya elden 2.000-TL ödeme yaptığını, toplam 11.000-TL’nin satış bedeli olarak davacıya ödendiğini, taşınmazın satışı dışında davacı ile herhangi bir para alışverişinin olmadığını, davalı …, satılık daire ilanı üzerine, kaba inşaat halinde ve metruk haldeki daireyi 2003 yılı sonlarında 9.500-TL bedelle satın almak için davalı …’la anlaştıklarını, 4.500-TL’nin ziynet eşyası olarak, 5.000-TL’nin de 10/04/2004 vadeli çekle ödendiğini, ancak diğer davalının tapu devir konusunda kendilerini oyaladığını, 04/08/2004 tarihinde devrin sağlanabildiğini, devir sonrası taşınmaza 17.000-TL harcama yaptığını, iyiniyetli olup, diğer davalı ile danışıklı olarak hareket etmeleri ve vekillikten azledildiğini bilmesinin mümkün olmadığını, asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, iddianın ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından süresinde ve duruşma istemli olarak temyiz edilmiş olmakla, duruşma istemi değerden reddedilip; Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

Sonuç: Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle, vekâlet görevinin kötüye kullanıldığı iddiasının kanıtlanamadığı, temlikin bedelli olduğu, davacının bedeli icra kanalı ile tahsil ettiği, esasen bu hususun ….. Asliye Ceza Mahkemesi 2005/1132 E. sayılı davasının 03/05/2006 tarihli oturumunda davacı tarafından da kabul edildiği saptanarak yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre; davacının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına, aşağıda yazılı 4.00.-TL bakiye onama harcının temyiz edenden alınmasına, 10.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran