Delil tespitine itiraz dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20220
post-template-default,single,single-post,postid-20220,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Delil tespitine itiraz dilekçesi

Delil tespitine itiraz dilekçesi

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DELİL TESPİTİNE

İTİRAZ EDEN                                :

 

TC KİMLİK NUMARASI                         :

 

ADRES                                             :

 

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

ADRES                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

 

KARŞI TARAF                               :

 

KONU                                               :  Delil tespitine itirazlarımızdan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR                           :

 

1-) Müvekkilimizle karşı taraf arasında …/ …/ … tarihinde imzalanan kira sözleşmesi (EK – 1)  …/ …/… tarihinde ……. Noterliği’nden çekilen ihtarname ile verilen …. gün sonrasında …/…/…. tarihinde sona ermiş (EK – 2) ve müvekkilimiz … … adresinde bulunan konutu …/ …/ … tarihinde boşaltmıştır.

 

2-) Karşı taraf, mahkemenizin …/ … E. sayılı dosyasında yapılan delil tespitinde, tespite konu olan konutun müvekkilime muntazam ve kullanıma hazır halde teslim edildiği halde müvekkilim tarafından hor kullanıldığı, evde kimi değişiklikler yapıldığı, takılı olan şofbenin sökülerek götürüldüğü, mutfak dolaplarının kullanılamaz halde bırakıldığı ve evde ciddi maddi hasar meydana getirildiği tespit edilmiştir. (EK – 3) Ayrıca bu durumla ilgili olarak delil tespiti dilekçesinin ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK – 4) isimleri yer alan ilgililer de dinlenmiştir.

 

3-) Bu tespit gerçeği yansıtmamaktadır. Zira, müvekkilimiz yukarıda bilgileri yer alan kira sözleşmesi ile kiralamış olduğu konuta her hangi bir zarar vermemiştir. Aksine kira sözleşmesinin başladığı tarihten sonra, … sayılı fatura ile kullanılamayacak durumda bulunan baca, karşı tarafın bilgisi dahilinde yaptırılmıştır. (EK – 5) Karşı tarafın iddia ettiği gibi mutfak dolaplarına her hangi bir zarar verilmemiş, karşı tarafa ait şofben de sökülerek götürülmemiştir. Müvekkilimiz …/ …/ … tarihinde konutu boşaltarak anahtarı karşı tarafa teslim etmiştir. Müvekkilimin evi teslim aldığı ve teslim ettiği tarihteki halini gösteren fotoğraflar ektedir. (EK – 6) Bu fotoğraflarda da görüldüğü üzere karşı tarafın iddia ettiği gibi mutfak dolapları, konutun kiralandığı tarihteki hali ile aynı olup, karşı tarafa ait olan şofben de konutun teslim edildiği tarih itibariyle konutta bulunmaktadır.

 

4-) Karşı tarafın tanık listesinde isimlerini verdiği kişilerin beyanları da sağlıklı değildir. Zira yapılacak olan adres araştırması neticesinde, tanık listesinde yer alan kişilerin, müvekkilimin konutu boşalttığı tarihte müvekkilim ile aynı apartmanda yaşamadıkları görülecektir.

 

5-) Mahkemenizce yapılan delil tespitine ilişkin itirazlarımızın dikkate alınarak karşı tarafın açacağı olası bir davada aleyhimize delil tespitine konu olan hususların kullanılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 6100 S. K. m. 401, 402, 403, 404, 405

 

HUKUKİ DELİLLER                    : …/ …/ … tarihli Kira Sözleşmesi, …/…/…. Tarihli ……   Noterliği’nden çekilen ihtarname, tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi, …/ …/ … tarih ve … sayılı fatura, konutun müvekkil tarafından kiralanmadan önceki halini gösterir 5 adet ve müvekkil tarafından boş olarak teslim edildiği tarihteki halini gösterir 5 adet olmak üzere toplamda 10 adet fotoğraf

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda ortaya koyduğumuz nedenlerle mahkemenizin …/ … E. sayılı dosyasında yapılan delil tespitini itirazlarımızın kabulüne karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

 

 

 

 

EKLER:        1. …/ …/ … tarihli Kira Sözleşmesi

  1. …/…/…. Tarihli …… Noterliği’nden çekilen ihtarname
  2. Mahkemenizin …/ … E. sayılı dosyası
  3. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi
  4. …/ …/ … tarih ve … sayılı fatura
  5. Konutun müvekkil tarafından kiralanmadan önceki halini gösterir 5 adet ve

müvekkil tarafından boş olarak teslim edildiği tarihteki halini gösterir 5 adet olmak

üzere toplamda 10 adet fotoğraf

  1. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

 

 

 

 

 

Delil Tespitine İtiraz Eden Vekili

    Av.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran