Mahmut Kaan Datlı, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
11
archive,author,author-sokrates07,author-11,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Mahmut Kaan Datlı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin E 2015/711b  2016/9142 K  12.04.2016 tarihli kararında;DAVA: Davacı-karsı davalı, ücret alacagı, fazla mesai ücreti, resmi tatil, hafta sonu ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının, davalı-karsı davacı, ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemistir. Yerel mahkemece, asıl davanın kısmen kabulüne, karsı davanın kabulüne karar verilmistir. Hüküm süresi...

Hukuk Dairesi         2014/3824 E.  ,  2015/12948 K. "İçtihat Metni"MAHKEMESİ: SALİHLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 05/11/2013 NUMARASI : 2011/309-2013/808Taraflar arasında birleştirilerek görülen iptal-tescil, olmazsa tenkis davası sonunda, yerel mahkemece asıl davanın husumet nedeniyle reddine, birleştirilen davanın da reddine ilişkin olarak verilen karar birleştirilen davanın davacılar...

Hukuk Dairesi         2015/1687 E.  ,  2015/6049 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 13/05/2013 NUMARASI : 2009/45-2013/222Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 02.02.2009 gününde verilen dilekçe ile mirasçılıktan çıkmanın iptali istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın kabulüne dair verilen 13.05.2013 günlü hükmün Yargıtayca,...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 4-238 E. /367 K. 22.10.2002 tarihli kararı ÖZET: Birbirlerine karsılıklı etkili eylemde bulunan ve doktor raporlarında belirtildigi sekilde yaralanan sanıkların çelisen anlatımları dısında ilk haksız saldırının hangisi tarafından yapılıp, kavgayı kimin baslattıgının kesin bir biçimde saptanamadıgı açıkça görülmektedir. (765 S. K. m. 51, 59, 456,...

 30.12.2006 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu’nun 1896/2006 sayılı Avrupa İlamsız İcra Usulü Hakkında Tüzüğü 31.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 12.12.2008 tarihinde ise üye devletler açısından bağlayıcılık kazandı. Avrupa İlamsız İcra Takibi Tüzüğünün kabul edilmesindeki amaç, sınıraşan, çekişmesiz para alacaklarının ilâma bağlanması ve icrasının...

Yurtdışında ikamet eden kişiler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye'ye getirebilir. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ise, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da...

  (ŞEHİR) SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE  İTİRAZ EDEN         : Adı Soyadı (TC: )AdresKARŞI TARAF       : (Ceza Hangi valilik tarafından verilmiş ise onun adı yazılacak) VALİLİĞİ (İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ)AdresKONU                       : (Ceza Hangi valilik tarafından verilmiş ise onun adı yazılacak) Valiliği tarafından (….) sıra numaralı idari yaptırım kararının iptali talebimden ibarettir.İTİRAZA KONU TUTANAĞIN...

Mahkeme kararları kural olarak sadece kararın verildiği ülkelerde hüküm ve sonuç doğururlar. Dolayısıyla hiçbir devlet, ülkesinde başka devlet organlarının, kendi organlarının icra ettiği bu faaliyetlerine karışılmasına ve katılmasına izin vermez.Mahkeme kararlarının iki sonucu vardır bunlar, kesin delil ve kesin hükümdür. Bazı mahkeme kararlarının kesin delil ve...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran