BANDROLSÜZ VE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLEN SANIK - HAKKANİYET ÖLÇÜLERİ İLE BAĞDAŞMAYACAK BİÇİMDE ALT SINIRINDAN UZAKLAŞILARAK SANIK HAKKINDA FAZLA CEZA TAYİNİNİN İSABETSİZ OLUŞU
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20113
post-template-default,single,single-post,postid-20113,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

BANDROLSÜZ VE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLEN SANIK – HAKKANİYET ÖLÇÜLERİ İLE BAĞDAŞMAYACAK BİÇİMDE ALT SINIRINDAN UZAKLAŞILARAK SANIK HAKKINDA FAZLA CEZA TAYİNİNİN İSABETSİZ OLUŞU

BANDROLSÜZ VE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLEN SANIK – HAKKANİYET ÖLÇÜLERİ İLE BAĞDAŞMAYACAK BİÇİMDE ALT SINIRINDAN UZAKLAŞILARAK SANIK HAKKINDA FAZLA CEZA TAYİNİNİN İSABETSİZ OLUŞU

T.C. YARGITAY

7.Ceza Dairesi
Esas: 2014/30469
Karar: 2016/9085
Karar Tarihi: 30.06.2016

KAÇAKÇILIK SUÇU – BANDROLSÜZ VE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLEN SANIK – HAKKANİYET ÖLÇÜLERİ İLE BAĞDAŞMAYACAK BİÇİMDE ALT SINIRINDAN UZAKLAŞILARAK SANIK HAKKINDA FAZLA CEZA TAYİNİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Sanıkta 529 paket bandrolsüz ve kaçak sigara ele geçirildiği olayda, alt ve üst sınırlar arasında temel ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kastı, güttüğü amaç ve saiki unsurlarının dikkate alınması gerekmekte olup, dosya kapsamına göre sanığın benzer olaylarla karşılaştırıldığında vehamet arz etmeyen fiilinin, eylem ile ceza arasındaki dengeyi bozacak şekilde teşdidi gerektirmediği halde, hakkaniyet ölçüleri ile bağdaşmayacak biçimde alt sınırından uzaklaşılarak sanık hakkında fazla ceza tayini isabetsizdir.

(5237 S. K. m. 52, 53, 61) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

1- Sanıkta 529 paket bandrolsüz ve kaçak sigara ele geçirildiği olayda, 5237 sayılı TCK’nın 61.maddesi uyarınca alt ve üst sınırlar arasında temel ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kastı, güttüğü amaç ve saiki unsurlarının dikkate alınması gerekmekte olup, dosya kapsamına göre sanığın benzer olaylarla karşılaştırıldığında vehamet arz etmeyen fiilinin, eylem ile ceza arasındaki dengeyi bozacak şekilde teşdidi gerektirmediği halde, hakkaniyet ölçüleri ile bağdaşmayacak biçimde alt sınırından uzaklaşılarak sanık hakkında fazla ceza tayini,

2- 24/11/2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK’nın 53.maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

3- Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının taksitlendirilerek 5 eşit taksitte tahsiline karar verilmesine rağmen, 5237 sayılı TCK’nın 52/4.maddesi hükmüne aykırı olarak ve infazda tereddüt oluşturacak şekilde taksit aralığının belirtilmemesi,

4- Dava konusu eşyanın müsaderesine karar verilmesi gerekirken tasfiyesine dair hüküm tesisi,

Sonuç: Yasaya aykırı olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.06.2016 günü oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran