TCK Da Azmettirme Cezası
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
23407
post-template-default,single,single-post,postid-23407,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

TCK Da Azmettirme Cezası

TCK Da Azmettirme Cezası

Adi Ortaklığın Feshi

 

 

TCK madde 38 – Azmettirme

(1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.

(2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır. Çocukların suça azmettirilmesi halinde, bu fıkra hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy ilişkisinin varlığı aranmaz.

(3) Azmettirenin belli olmaması halinde, kim olduğunun ortaya çıkmasını sağlayan fail veya diğer suç ortağı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilir. Diğer hallerde verilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir.

TCK madde 38/1’e göre azmettirene verilecek olan ceza azmettirilene işlemiş olduğu suça verilecek olan cezadır. Bu bakımdan ilgili suç ile ilgili ceza uygulanırken güvenlik tedbirleri de uygulanabilir.

  • TCK madde 38/2’ye göre azmettirenin üstsoy ve altsoy ilişkisinden kaynaklanan nüfuzunu kullanması suretiyle azmettirilenin suça teşvik ve ikna etmesi halinde azmettirenin cezası 1/3’den ½’ye kadar arttırılmaktadır; çocukların azmettirilmesi bakımından üstsoy ve altsoy ilişkisi aranmamaktadır. Bir annenin çocuğunu suç işlemeye azmettirmesi ile arasında üstsoy altsoy ilişkisinin olmadığı çocuğu azmettirmesi halinde her halükarda cezası arttırılacaktır. Ancak altsoy ve üstsoy ilişkisi bu tarz bir nüfuz oluşturmuyorsa bu cezayı artıran nitelikli hal de uygulanmayacaktır.
  • TCK madde 38/3’e göre azmettirenin belli olmaması, ulaşılamaması halinde azmettirenin ortaya çıkmasına yardım eden fail veya diğer suç ortaklarının yaptırımlarında azaltılmaya gidilebilir. Kanun maddesinin lafzından anlaşılacağı üzere ceza yapılacak olan azaltma veya azaltmanın yapılıp yapılmayacağı tamamen hakimin takdirine bağlıdır. Azmettirenin kim olduğunun ortaya çıkarılmasından anlaşılması gereken ve Yargıtay kararlarınca da anlaşılması gereken işlenen suçu aydınlatacak ve azmettirenleri saptamaya yarayacak nitelikte eksiksiz bir bilgidir. Azmettirenin ortaya çıkmasına yardım eden fail veya diğer suç ortakları için;

Azmettirici Kaç Yıl Ceza Alır?

  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
  • Müebbet hapis cezasında müebbet hapis cezası,
  • Süreli hapis cezasında ise aynı süreli hapis cezasıyla cezalandırılır.

Türk Ceza Kanunu’nda tanımı gerçekleştirilmiş olan çocuğun, işlemiş olduğu bir suçta çocuk biri tarafından azmettirilmiş ise, çocuğu bu suça azmettiren kişi icrası gerçekleştirilen suçun üçte biri ile yarısı kadar bir ceza artırımı ile karşılaşmaktadır. Bir örnek ile izah etmek gerekirse, çocuğu suça azmettirmiş kişi için suçun cezası 30 yıl olmakta ise, bu durumda kişi için ceza artırımı yapılması sonucunda kişi 40-45 yıl arasında bir hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktır.

Azmettirilen azmettirenin aldırdığı suç kararı suçtan başka bir suçu veya azmettirilen suçun nitelikli halini işlemesi halinde azmettiren kastettiği suçla sorumlu olur. Ancak azmettiren bu durumu öngörebiliyorsa farklı neticelerden de sorumlu tutulur. İşlenen fiil, kastedilen suçtan daha hafif bir suçu oluşturursa azmettiren için ceza tayininde işlenen suç esas alınır.

Azmettirici kaç yıl ceza alır? Azmettirmenin cezası ne kadardır? gibi sorulardan anlaşılacağı üzere azmettirici de suçtan ceza almaktadır. Hürriyetinizin hapis cezası ile bağlanma ihtimali varlığı söz konusudur. Bu nedenle ceza avukatı ile çalışmanız bir hayli önemlidir.

Adli Sicile İşlenir mi?

Adli sicil ve arşiv kaydında (sabıka kaydında) kişi hakkında hükmedilmiş süreli hapis cezaları ve adli para cezaları yer alır. Bunun yanında bir çok husus adli sicilde yer alsa da en temelde bu iki husus yer alır. Dolayısıyla azmettirme durumunda kişi hakkında cezaya hükmedilirse bu durum adli sicil ve arşiv kaydına işlenir.

E-devlet üzerinden yapılacak adli sicil kaydı alma başvurusunda bu husus çıkacaktır. Azmettirici esasında fail gibi ceza alır. Adli sicilinde açık şekilde işlenen fiile azmettirdiği gerekçesiyle ceza aldığı yer alacaktır.

  • Buraya tıklayarak diğer makale, örnek karar ve dilekçelerimize ulaşabilirsiniz
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın