Yüz Kızartıcı Suçların Tespiti Ve Memuriyete Etkisi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
23398
post-template-default,single,single-post,postid-23398,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Yüz Kızartıcı Suçların Tespiti Ve Memuriyete Etkisi

Yüz Kızartıcı Suçların Tespiti Ve Memuriyete Etkisi

Adi Ortaklığın Feshi

 

 

Yüz kızartıcı suç terimi yukarıda da açıkça belirttiğimiz gibi özel kanunlarla, sayılmak suretiyle kategorize edilmiştir. Bu sebeple herhangi bir suçun yüz kızartıcı suç sınıfına girip girmediği konusunda yorum yapabilmek mümkün değildir. Tabi tutulacağınız kanuna göre ve o kanunda yüz kızartıcı kavramıyla bazı suçlar sayılmış olması durumunda bir suçun yüz kızartıcı olup olmadığının tespiti yapılabilmektedir.

Yüz kızartıcı suç kavramı aslında bir suç tasnifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüz kızartıcı suç kavramı, ilk defa 1961 Anayasasının 68.maddesinde yer almış ve bundan sonra 1982 Anayasasında ve diğer kanunlarda da bu tabir kullanılmaya başlanılmıştır. Genel olarak kanunlarda sayılmayan ya da örneklenmeyen durumlarda, suçun yüz kızartıcı olup olmadığı ilgili mercilerin takdirine bırakılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memuriyete girişte aranan şartları düzenlemiştir. Bu şartlar m.48’te sayılmıştır. İlgili maddeye göre aranan şartlardan biri;

“Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak” olarak düzenlenmiştir.

Yüz kızartıcı suçlar olarak da nitelenen memuriyete engel suçlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu madde 48/5’te sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Sayılan suçlar şu şekildedir;

 • Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
 • Edimin İfasına Fesat Karıştırma
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama
 • Kaçakçılık Suçları
 • Hırsızlık Suçu
 • Dolandırıcılık Suçu
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu
 • İrtikap Suçu
 • Zimmet Suçu
 • Hileli İflas
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu
 • Kıymetli Damgada Sahtecilik
 • Mühürde Sahtecilik Suçu

Kişi memuriyete atandıktan sonra üstte sayılan suçları memuriyetten önce işlediği anlaşılırsa veya kişi memuriyeti sırasında 48. madde de ki suçlardan herhangi birine işlerse memuriyetine son verilir. Kişinin memuriyet süresi boyunca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesinde belirlenen şartları taşımak zorundadır. 48. madde de sayılmış suçlardan herhangi birinin işlenmesi halinde memurluk vasfını kaybeder ve kişinin memursa memuriyetine son verilir, ilişiği kesilir.

 • Buraya tıklayarak diğer makale, örnek karar ve dilekçelerimize ulaşabilirsiniz
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın