Ansökan Om Uppehållstillstånd i Turkiet
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
25723
post-template-default,single,single-post,postid-25723,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Ansökan Om Uppehållstillstånd i Turkiet

Ansökan Om Uppehållstillstånd i Turkiet

Frågor att ta hänsyn till vid ansökan om uppehållstillstånd i Turkiet
Inledning
Under de senaste åren har Turkiet blivit ett av de länder som utländska medborgare föredrar för att bo, arbeta och studera. Utlänningar som vill bosätta sig i Turkiet måste ansöka om ett uppehållstillstånd som utfärdas av Turkiets inrikesministerium, generaldirektoratet för migrationsförvaltning. Processen för ansökan om uppehållstillstånd är föremål för vissa förfaranden och det finns många frågor att ta hänsyn till. I den här artikeln kommer de frågor som ska beaktas vid ansökan om uppehållstillstånd att diskuteras i detalj.

Typer av uppehållstillstånd
Det finns olika typer av uppehållstillstånd för utlänningar i Turkiet. Innan du påbörjar ansökningsprocessen är det viktigt att korrekt fastställa vilken typ av uppehållstillstånd som ska sökas. Typerna av uppehållstillstånd är följande:

Kortvarigt uppehållstillstånd: Det är ett uppehållstillstånd som utfärdas för ändamål som turism, affärsförhandlingar, utbildning, kulturella och idrottsliga aktiviteter.
Uppehållstillstånd för familj: Det är ett uppehållstillstånd som beviljas personer som är gifta med turkiska medborgare, innehavare av blåkort eller utlänningar med giltigt uppehållstillstånd i Turkiet och deras barn.
Uppehållstillstånd för studerande: Det är ett uppehållstillstånd som utfärdas till studenter som studerar vid en utbildningsinstitution i Turkiet.
Långvarigt uppehållstillstånd: Det är ett permanent uppehållstillstånd som beviljas utlänningar som har varit bosatta i Turkiet i minst åtta år utan avbrott.
Humanitärt uppehållstillstånd: Det är ett uppehållstillstånd som utfärdas på grund av extraordinära omständigheter.
Ansökningsförfarande
1. Ansökan online
Ansökningar om uppehållstillstånd görs online via e-residenssystemet för generaldirektoratet för migrationshantering. Ansökningsformuläret måste fyllas i fullständigt och korrekt. De punkter som ska beaktas när formuläret fylls i är följande:

Ange personuppgifter på ett korrekt och fullständigt sätt
Välja rätt typ av uppehållstillstånd
Uppgift om planerad vistelsetid
2. Förberedelse av nödvändiga dokument
Vissa dokument måste lämnas in vid ansökningstillfället. Dessa handlingar kan variera beroende på vilken typ av uppehållstillstånd som söks. De handlingar som i allmänhet krävs är följande:

Original och fotokopia av pass eller passersättande dokument
Biometriskt fotografi (taget inom de senaste sex månaderna, vit bakgrund)
Ansökningsblankett för uppehållstillstånd
Giltig sjukförsäkring
Bevis på boende (hyresavtal, lagfart eller hotellbokning om du bor på hotell)
Bevis på ekonomiska kvalifikationer (kontoutdrag eller inkomstdeklaration)
3. Tidsbeställning och intervju
Efter att onlineansökan har slutförts måste den sökande boka ett möte. På tidsbeställningsdagen går den sökande till direktoratet för migrationshantering, lämnar in de nödvändiga dokumenten och har en intervju. Punkter som ska beaktas under intervjun:

Ankomst i tid till datum och tid för mötet
Skicka in alla nödvändiga dokument i sin helhet
Ge korrekta och tydliga svar på frågor
4. Betalning av ansökningsavgift
En viss avgift måste betalas för en ansökan om uppehållstillstånd. Denna avgift kan variera beroende på typ av ansökan och uppehållstillståndets varaktighet. Det är viktigt att lämna in kvittot på betalningen vid ansökningstillfället.

Processen efter ansökan
1. Utvärdering av ansökan
Ansökan utvärderas av generaldirektoratet för migrationsförvaltning. Utvärderingsperioden kan variera beroende på region och ansökans intensitet. Under denna process kan den sökande bli ombedd att lämna in ytterligare information och handlingar om handlingar eller information saknas.

2. Godkännande eller avslag av ansökan
Ansökan kan godkännas eller avslås som ett resultat av bedömningen. I godkända ansökningar utfärdas ett uppehållstillståndskort till den sökande. Vid avslag förklaras skälet till avslaget och den sökande har rätt att överklaga.

3. Mottagande av uppehållstillståndskortet
Uppehållstillståndskortet skickas med post till den adress som den sökande har angett eller kan hämtas hos Direktoratet for migrasjonsforvaltning. Uppehållstillståndsperioden börjar från och med den dag då kortet tas emot.

Förnyelse- och förlängningsprocedurer
Innan uppehållstillståndet löper ut måste en ansökan om förnyelse lämnas in. Förnyelseansökan liknar den ursprungliga ansökan och lämnas också in online. Punkter som ska beaktas under förnyelseansökan:

Ansöka minst 60 dagar innan det nuvarande uppehållstillståndet löper ut
Inlämnande av uppdaterade nödvändiga dokument
Betalning av avgifter och arvoden
Slutsats
Att ansöka om uppehållstillstånd i Turkiet är en process som kräver att man noggrant följer vissa förfaranden. Att göra ansökan korrekt och fullständigt, lämna in de nödvändiga handlingarna i tid och hantera ansökningsprocessen noggrant är de grundläggande villkoren för att få uppehållstillstånd. Det kan vara fördelaktigt för utlänningar att söka professionell hjälp i denna process för att förhindra eventuella misstag och förseningar.

Du kan ta del av våra övriga artiklar och exempel på framställningar genom att klicka här.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın