Yargı Kararları arşivleri — Sayfa 2 / 64 — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
310
archive,paged,category,category-yargi-kararlari,category-310,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Yargı Kararları

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/12867 Karar: 2016/2952 Karar Tarihi: 08.03.2016MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI - MURİSE AİT TAŞINMAZ VARSA TAPU KAYDI VE DAYANAĞI BELGELERİN GETİRTİLİP MURİSİN MİRASÇILARININ GERÇEKTE KİMLER OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Murise ait taşınmaz varsa tapu kaydı ve dayanağı belgelerin getirtilip, taraflardan tüm delilleri sorularak...

T.C. YARGITAY2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/13927 Karar: 2016/5499 Karar Tarihi: 21.03.2016BOŞANMA DAVASI - DAVANIN YABANCILIK UNSURU TAŞIYIP TAŞIMADIĞI - İŞİN ESASININ TÜRK HUKUKUNA GÖRE İNCELENMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİÖZET: Türk Vatandaşlığı Kanununun maddesinin (1.) fıkrası uyarınca; “..doğumla Türk vatandaşı olup da, vatandaşlıktan çıkma izni alanların ve bunların vatandaşlıktan...

T.C. YARGITAY21.Hukuk Dairesi Esas: 2016/4562 Karar: 2016/7793 Karar Tarihi: 03.05.2016KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - TÜRK VATANDAŞI OLMA ŞARTI ARANMAKSIZIN YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA SÜRELERİNİ BORÇLANMA HAKKI OLDUĞUNUN TESPİTİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Davacı, Türk Vatandaşı olma şartı aranmaksızın yurtdışında gerçekleşen çalışma sürelerini borçlanma hakkı olduğunun tespitine, aksi yöndeki Kurum işleminin...

T.C. YARGITAY23.Ceza Dairesi Esas: 2015/11475 Karar: 2016/5775 Karar Tarihi: 04.05.2016NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU - SANIKLARIN HİLE OLUŞTURACAK EYLEMİNİN BULUNMADIĞI - KURUM TARAFINDAN YAPILAN YERSİZ ÖDEMENİN SANIKLAR TARAFINDAN FAİZLERİ İLE BİRLİKTE GERİ ÖDENDİĞİ - YÜKLENEN SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI - HÜKMÜN ONANMASIÖZET: Ölenin nüfus kaydının katılan kurum tarafından incelenmiş olması halinde,...

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 34036 Karar: 2020 / 2430 Karar Tarihi: 18.02.2020ÖZET: Davacının temerrüt ihtarı ve temerrüt ihtarına konu talepleri dikkate alınarak kıdem tazminatı dışındaki taleplere işleyecek faizlerin başlangıç tarihlerinin buna göre belirlenmesi gerekirken temerrüt ihtarı göz ardı edilerek dava ve ıslah tarihlerine...

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9622 Karar: 2020 / 1098 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının, davacı tarafından hizmet sözleşmeleri sona erdirilen işçilerin yüklenici nezdinde tahakkuk etmiş kıdem ve ihbar tazminatları nedeniyle, talep halinde bu kişilere...

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9666 Karar: 2020 / 1094 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Davacı vekilince alacağın .. TL olduğundan bahisle temyiz isteminde bulunduğu, mahkemece davanın kısmen kabulü ile toplam … nin tahsiline dair verilen kararda reddedilen miktar, miktar itibariyle temyiz sınırı altında kaldığı cihetle...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2160 Karar: 2020 / 679 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Somut olaya gelince, az yukarıda açıklandığı gibi yerel mahkeme kararının temyizi üzerine verilen düzeltilerek onama kararına karşı yapılan karar düzeltme talebi üzerine oluşturulan karara karşı ikinci kez karar düzeltme talebinde bulunulduğu...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 1938 Karar: 2020 / 675 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: mahkemece, diğer taleplerin kabulünün yanında ödenmeyen hakediş alacağının bilirkişilerce hesaplanan … TL üzerinden ve nakdi teminat kesintisi yapılmaksızın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme sonucu ödenmeyen iş bedeli alacağından nakdi...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2119 Karar: 2020 / 662 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Davacı-birleşen dosya davalısı yüklenici, inşaatın devamı sırasında arsa sahipleri tarafından vekillikten azledildiğini bu nedenle de gecikme olduğunu açıklamış ise de, mahkemece bu konuda bir inceleme de yapılmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece inşaat alan...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran