Yargı Kararları arşivleri — Sayfa 3 / 64 — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
310
archive,paged,category,category-yargi-kararlari,category-310,paged-3,category-paged-3,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Yargı Kararları

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2487 Karar: 2020 / 654 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Dosya kapsamına göre … USD peşinatın ödenmesi konusunda ihtilâf bulunmadığı, bilirkişi raporuna göre sözleşmede bitim tarihi olarak kararlaştırılan .. tarihinde ödemelerin tamamlanmadığı davacı tarafından en son ödemenin .. tarihinde yapıldığı görülmektedir.Karşılıklı...

T.C YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 3523 Karar: 2019 / 6673 Karar Tarihi: 18.11.2019ÖZET: Dava şartı aleyhe bozma yasağının istisnalarından olup, mahkemece yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilmelidir. Takipten sonra davadan önce yapılan ödemelere açıklık kazandırılmaması ve gözönünde bulundurulmaması doğru değildir. Keza davalı borçlu ödemeleri davanın...

T.C YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 4647 Karar: 2020 / 225 Karar Tarihi: 20.01.2020YARGITAY KARARIMAHKEMESİ :Sulh Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A...

T.C YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9422 Karar: 2018 / 1089 Karar Tarihi: 01.03.2018ÖZET: Mahkemece sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak düzenlenen bilirkişi raporlarındaki hukuki yorumların hükme esas alınması doğru değildir. Mahkemece yapılacak iş, sözleşme hükümlerine göre davalının sözleşme hükümlerini ihlal edip etmediğini maddi vakıalara...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 2380 Karar: 2018 / 1912 Karar Tarihi: 14.05.2018ÖZET: Taraflar arasında düzenlenen 13.03.2012 tarihli taşeronluk sözleşmesi uyarınca davacının yapmış bulunduğu işlerin bedeli; alınan bilirkişi raporuna göre 52.580,00 olarak saptanıp, davacı talebinin bu kısmının kabulünde bir isabetsizlik yok ise de, davacının...

T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 3657 Karar: 2018 / 10801 Karar Tarihi: 19.11.2018ÖZET: Mahkemece dosya içerisindeki belgeler, trafonun taşındığı yerin imar planının iptal edilmiş olması durumu ve sözleşme hükümlerinin, yukarıda açıklanan TBK'nın ilgili 136.madde hükmü de dikkate alınmak suretiyle ifanın imkansız hale gelip gelmediği...

T.C YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 14999 Karar: 2018 / 18937 Karar Tarihi: 20.11.2018ÖZET: Dava, kira alacağının tahsili için başlatılan takibe itirazın kaldırılması istemine ilişkindir. Davaya dayanak yapılan ve hükme esas alınan … başlangıç tarihli ve beş yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir...

T.C YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 1341 Karar: 2019 / 876 Karar Tarihi: 14.02.2019ÖZET: cayma tazminatı ödenmesi noktasında toplandığı ve davalının bu bedeli almakta haklı olduğu tespitinin hatalı olduğu, davacının bu yönde bir talebi olmadığı gibi davalı tarafından usulüne uygun olarak, harçlandırarak açılmış dava da...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran