Fatih Üçgül, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu — Sayfa 22 / 38
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
14
archive,paged,author,author-thales07,author-14,paged-22,author-paged-22,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Fatih Üçgül

Basit yargılama usulü Cmk hükümleri gereğince yaralama, hakaret belli suçlarda uygulanan bir yargılama biçimidir. Basit yargılama usulü Ceza Muhakemesi Kanunu 251 de düzenlenmiştir. Basit yargılama usulü olağan yargılama usulünden daha hızlı ve evrak üzerinden karar verilebilmesini sağlar. Bu yargılama usulü uygulandığı takdirde sanığın alacağı sonuç ceza...

........... BELEDİYE BAŞKANLIĞIİMAR VE ŞEHİRCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE KONU: Tadilat İzin Belgesi İstemi...........................adresli bağımsız bölüme ilişkin tadilat ruhsatı almak istiyorum. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.                                               ...

Yakalama Nedir? (CMK m. 90) Yakalama, CMK da sayılan şartların varlığı halinde hakim kararı olmaksızın kişilerin özgürlüğünün kısıtlanması şeklinde düzenlenmiş koruma tedbiridir. Kural olarak kolluk tarafından yapılmakta olup belli şartların varlığı halinde herkes tarafından da yakalama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.Yakalama, esasen kişi özgürlüğünü kısıtlayan bir tedbir...

................AİLE MAHKEMESİNEDosya No: 2022/ …… E.Temsil Edilen                            : ………………… (T.C…….)Adres:…………..Vekili                                              : Av................Konu                                               : Vekillikten çekilme dilekçemizin sunumudur.Açıklamalar                               :Yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, gördüğümüz lüzum üzerine davacı………………….’in vekilliğinden çekildiğimizi bildiririz. Bu sebeple çekilme dilekçemizin asile tebliği ile, UYAP sisteminden vekil kaydımızın silinmesini ve bundan sonra yapılacak tüm tebligatların...

Vekillikten Çekilme Nedir?            Vekillikten çekilme, avukatın belli bir işi takip etmekten veya savunmadan kendi isteğiyle çekilmesidir. Avukatlık Kanunda düzenlenmiş olan vekillikten çekilme hususu,  avukatın temsil ettiği kişinin vekilliğinden istifa etmesi anlamına gelir. Vekillikten çekilme avukatın gördüğü lüzum üzerine veya kendi isteğiyle yapılabilmektedir. Vekillikten Çekilme Nasıl Yapılır? Vekillikten çekilmenin mahkeme...

8. Hukuk Dairesi         2013/23561 E.  ,  2014/16474 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Düzce 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 27/10/2011 NUMARASI : 2011/106-2011/244O.. Ü.. ile N.. Ü.. ve müşterekleri aralarındaki mülkiyetin tespiti davasının reddine dair Düzce 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden verilen 27.10.2011 gün ve 106/244 sayılı hükmün Yargıtay'ca...

14. Hukuk Dairesi         2016/18975 E.  ,  2017/1792 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davası sonucunda mahkemece verilen hükmün Dairemizce bozulması üzerine, yerel mahkemece verilen direnme kararına ilişkin dava dosyası, 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunla 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın