Fatih Üçgül, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu — Sayfa 12 / 38
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
14
archive,paged,author,author-thales07,author-14,paged-12,author-paged-12,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Fatih Üçgül

  TCK madde 38 – Azmettirme(1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.(2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme halinde, azmettirenin cezası üçte birden yarısına kadar artırılır. Çocukların suça azmettirilmesi halinde, bu fıkra hükmüne göre cezanın artırılabilmesi için üstsoy ve altsoy...

   1. Azmettirmenin Maddi UnsurlarıAzmettirmenin Bir Konusunun BulunmasıHer suçta olduğu gibi azmettirmenin de bir konusu olmalıdır. Azmettirmeye konu olabilecek suçun gerçekleşmesi mümkün olmalıdır; aksi takdirde konusu olmayan veya konusu imkansız olan suçta “imkansız azmettirme” söz konusu olacaktır. Azmettiren, işlettirilmek istenen fiilin suç olmadığını biliyorsa veya suçun...

  Azmettirme, belli bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan bir kişinin başkası tarafından bu suçu işlemeye karar verdirilmesidir. Azmettirenin suçun kanundaki cezası ile cezalandırılacağı kabul edilmiştir.TCK madde 38 – Azmettirme(1) Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.(2) Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz...

  Adli sicil kayıtlarının tutulması ve saklanmasından Adli Sicil Genel Müdürlüğü sorumludur. Silinen adli sicil kayıtlarının arşivlenmesi keyfiyetini Adli Sicil Genel Müdürlüğü’nün, ilgili kanunlarda yüz kızartıcı olduğu açıkça belirtilen suçlar ile sınırlı tutuğu söylenebilir. Yüz kızartıcı suçun belirsizliğinin bazı suçların daha başka ve daha ağır cezalar...

  Yüz kızartıcı suç terimi yukarıda da açıkça belirttiğimiz gibi özel kanunlarla, sayılmak suretiyle kategorize edilmiştir. Bu sebeple herhangi bir suçun yüz kızartıcı suç sınıfına girip girmediği konusunda yorum yapabilmek mümkün değildir. Tabi tutulacağınız kanuna göre ve o kanunda yüz kızartıcı kavramıyla bazı suçlar sayılmış olması...

  Yüz kızartıcı suçlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyete girişe ve İş Kanunu’na göre işe alımlara engel teşkil eden, devam eden iş akdinin tazminatsız olarak sonlandırılmasına dayanak yaratan suç tipleridir. Bu sebeple suçun yüz kızartıcı olup olmadığı hususu, hakkında uygulanacak özel kanuna göre şekillenmektedir....

  Türk Ceza Kanunu’nda “yüz kızartıcı suçlar” gibi bir ayrıma yer verilmemiştir. Ceza Kanunu bakımından herhangi bir sonuç doğurmayan yüz kızartıcı suçlar kavramı özel kanunlar, yönetmelik ve tüzüklerde geçmektedir. Bu kavram hukuk camiasında tartışmalı bir durum olması nedeniyle kullanımından vazgeçilmiştir. Zira “yüz kızartıcı” sıfatının toplumun ahlak...

  Silah devri iki şekilde incelenmektedir. Bunlar şu şekildedir:Sivil vatandaşların birbirlerine silah devri: Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devri yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma ve bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekmektedir. Silah devrini öngören sözleşme onay işlemlerini müteakip...

  Silah ruhsatı alabilmek için aşağıdaki bilgi ve belgelerle ikamet edilen yer mülki amirliğine başvurulması gerekmektedir:Dilekçe Son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf, Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair kamu hastanelerinden veya devlet ya da vakıf üniversite hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu, Harç makbuzu, ...

  Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin “Silah Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller” başlıklı 16’ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir.Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın