Fatih Üçgül, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu — Sayfa 32 / 36
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
14
archive,paged,author,author-thales07,author-14,paged-32,author-paged-32,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Fatih Üçgül

3. Hukuk Dairesi         2020/5487 E.  ,  2021/6882 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİTaraflar arasındaki tespit ve tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar...

14. Hukuk Dairesi         2019/1725 E.  ,  2021/3718 K."İçtihat Metni" 14. Hukuk DairesiMAHKEMESİ :Sulh Hukuk MahkemesiDavacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 26/04/2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; temyiz başvurusunun süresinde olmadığından HUMK'nın 437-426/F maddelerine göre reddine dair verilen 12/03/2019 günlü ek...

1. Hukuk Dairesi         2019/4293 E.  ,  2021/3301 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-ALACAKTaraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, alacak davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine karar verilmiş, karara karşı davacı vekilinin istinaf başvurusu...

Hukuk Genel Kurulu         2017/2032 E.  ,  2021/497 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen fiilen el atılan bölüm yönünden davanın kabulüne, hukuki el atmaya ilişkin bölüm...

Gayrimenkul hukuku birçok hukuk alt dalını da kapsamaktadır. İrtifak hakkı kurulmasının yanı sıra ön alım davaları ve istihkak ve kamulaştırma davaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.Bunun yanı sıra gayrimenkul hukuku, ipotek uyuşmazlıkları, el atmanın engellenmesi, izale-i şuyu davaları da bu davalar arasında bulunmaktadır. Keza bu hukuk disiplini;...

Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir alt dalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nde eşya hukukuna ilişkin olan uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlar. Gayrimenkul arsaları, apartmanları, binaları, konutları ya da diğer tüm taşınmazları içine alan bir konudur.Bu hukuk disiplini kapsamında tüm taşınmaz konuları da ele alınmaktadır. Gayrimenkul alanında meydana gelen hukuksal anlaşmazlıkların çözülmesi...

Gayrimenkul hukuku, taşınmazlar alanında meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engelleyen ve taşınmaz üzerindeki hakları belirleyen bir hukuk birimidir.Gayrimenkul Hukuku, istisnaların en fazla olduğu hukuk alanlarından biri olduğu için mutlaka bu alan için özel eğitimler almış ve deneyim kazanmış avukatlar tarafından kontrol edilmelidir.Taşınmazların işlemlerinde hak sahiplerinin yasalar çerçevesinde...

İşçiyi hafta tatilinde çalıştıran işveren, işçiye hafta tatili için 1,5 günlük yevmiye vermek zorundadır. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi          Esas Numarası: 2016/7708 Karar Numarası: 2019/18054 "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın