Fatih Üçgül, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu — Sayfa 30 / 32
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
14
archive,paged,author,author-thales07,author-14,paged-30,author-paged-30,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Fatih Üçgül

 Dolandırıcılık suçu, failin bir kimseyi hileli davranışları ile aldatmak suretiyle mağdurun veya başkasının zararına ve ilaveten kendisinin veya başkasının yararına faaliyet sağlaması ile oluşur. Suçun nitelikli halinde ise belli dini, sosyal, mesleki, teknolojik araç gereçler veya kamu kurumlarını araç olarak kullanması ile işlenmesidir. Öyleyse suçun...

Anayasamızın 38. maddesinin 6. fıkrası da “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.” Hükmü uyarınca kanuna aykırı elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği açıktır. Öyleyse Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen arama kararı bulunmadan yapılan aramada ele geçirilen deliller, hukuka aykırı deliller olacaktır...

İşçiye haksız yere olumsuz performans notu verilmesi onun mesleki hayatta olumsuz neticelerle karşılaşmasına olanak sağladığından mütevellit, işçinin zedelenen manevi varlığına karşılık manevi tazminatı gerektirir. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.   Hukuk Dairesi          Esas Numarası: 2021/1317 Karar Numarası: 2021/5702 "İçtihat Metni"BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ...

   Banka hesaplarına para gönderilirken açıklama kısmına muhakkak paranın neden gönderildiği yazılmalıdır. Aksi halde bu para ilgili borca tanımlanmayabilmektedir. Örnek kararda ise avukatın hesabına gerçekleşen para transferinde aksi ispat edilemedikçe vekalet ücreti olarak değerlendirilmesi doğru olarak kabul edilmemiştir. Örnek kararı inceleyebilirsiniz.  Danıştay 3. Daire Başkanlığı          Esas...

Hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin onur, şeref, haysiyet, saygınlığa saldırı veya kişiyi küçük düşürmeye yönelik olmalıdır. Her kaba ve nezaket dışı söylem hakaret olarak kabul edilemez. Üstelik sarf edilen sözün hakaret olup olmadığı, olayın, kişilerin, yerin ve zamanın durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Üstelik idari yetkilerle...

   Kişinin kendisine ait banka kartını kaybetmesinden sonra durumu bankaya bildirmelidir. Banka akabinde kartı iptal etmek ve kişinin karttaki maddi ve manevi varlığını korumaya yönelik tedbirler almalıdır. Kişi kayıp olduğunu bankaya bildirmesine rağmen kart ile alışverişe devam edilmesi sonucunda oluşacak kayıplar hem banka hem de...

Doktor reçetesi ile satılması zorunlu olan ilaçların reçetesiz satılması kabahattir ve her satış için idari para cezası verilir. Reçetenin zorunlu olmadığı durumlarda ise ilaçlar kanunun belirlediği usullerde yapılır. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Ceza Dairesi Esas Numarası: 2020/821 Karar Numarası: 2021/1558 "İçtihat Metni"Reçetesiz antibiyotik satışı sebebiyle 6197...

Kişiler boşandıktan sonra mahkemece çözülen birçok problem olmaktadır. Bunlardan biri evlilik birliği içinde doğan çocukların velayet ve görüştürülme durumudur. Çocuklardan her birinin velayeti anne veya babaya duruma göre verilebilir. Kardeşlerin farklı ebeveynlere verilmesi durumunda kardeşlerin birbirini göremeyeceği şekilde düzenleme yapılamaz. Zira her ne kadar boşanma...

Kış aylarında buzlanmadan mütevellit bazı araçlara zorunlu olarak kış lastiği taktırılmakta veya lastiğe zincir sardırılmaktadır. Amaç ise buzlanmadan dolayı aracın kaymasını önlemek ve olası can ve mal kayıplarının önüne geçmektir. Bu kurala uyulmaması yaptırıma bağlanmıştır. Kişinin zorunlu olmasına karşın bu kurala uymaması ve sonucunda kurala...

Kefalet sözleşmesi esasları Borçlar Kanun’unda düzenlenmiştir. Kanuna göre kefilin sorumlu olduğu azami miktar sözleşmede belirtilmelidir. Yine kefilin hangi sözleşmeden doğan borçlara kefil olacağı belli olmalıdır. Daha sonra yapılacak borçlanmalardan kefil sorumlu olamaz. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi          Esas Numarası: 2015/8955 Karar Numarası: 2015/20045                       "İçtihat...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın