Fatih Üçgül, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu — Sayfa 33 / 36
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
14
archive,paged,author,author-thales07,author-14,paged-33,author-paged-33,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Fatih Üçgül

   Ceza Muhakemesi Kanunu madde 206 uyarınca kanuna aykırı olarak elde edilen her türlü delil geçersizdir. Yine Anayasanın 22. Maddesi uyarınca haberleşmenin gizliliği esastır. Anayasanın 20. Maddesi ise özel hayata dokunulamayacağını ifade eder. Ancak kişi kendisine yöneltilen saldırıda delilin kaybolacağı ve bir daha ispatı mümkün...

   Avukatlık kanunu madde 26 uyarınca, stajyer avukat, avukatın gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yapabilir. Stajyer avukatın, yanında staj yaptığı avukatın ilerini yaptığı sırada...

Eşini evden kovan erkek kusurludur. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi          Esas Numarası: 2016/24716   Karar Numarası: 2018/10846"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi, reddedilen tazminatlar,...

   Eşiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan eş tam kusurlu sayılır. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi          Esas Numarası: 2020/1277   Karar Numarası: 2020/2521"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge...

   Ekonomik şiddet, toplumsal ve ekonomi yapıda dezavantajlı olan bireylerin ekonomik özgürlükleri ve bu özgürlüğün oluşum sürecindeki negatif etki ve engelleri tanımlar. Evlilikte aşırı cimri davranmak, ekonomik şiddet kapsamında değerlendirilir. Boşanmaya sebebiyet veren bu davranışlar sonucu maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Örnek Yargıtay Karar’ını...

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması için işçinin onayı gerekir, işçi bayramda çalışmaya zorlanamaz. Çalışmaya zorlanan işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi          Esas Numarası: 2011/33689 Karar Numarası: 2013/25433 "İçtihat Metni"MAHKEMESİ:İŞ MAHKEMESİDAVA:Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla...

Boşanma davalarında bir eşe yükletilen kusur, başka bir olayda diğer eş için de geçerli olur. Yargıtay kararları somut olaylara göre verildiği için “erkek” veya” kadın” ibareleri kullanılır. Fark olduğu zannedilmemelidir. Mevcut olayda ise erkeğin bazı akrabaları ile görüşmeyi reddeden, bayram ziyareti yapmayan eşin kusurlu sayıldığı...

Geliri ve serveti olmayan ve mecburi askerliğe giden kişi nafakadan sorumlu tutulamaz. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi    Esas Numarası: 2016/20858 Karar Numarası: 2018/8072 "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası...

Boşanmanın eşlerle ilgili ekonomik neticelerinden biri olan yoksulluk nafakasında, eşlerden kusuru ağır olmamak kaydı ile boşanma sonucunda mali yoksulluğa düşecek taraf lehine geçimi için talep edilen nafaka türüdür. Ancak işi olmasına rağmen işinden kendi isteği ile ayrılan kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Örnek Yargıtay Karar’ını...

Kasten yaralama suçu, bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, onun vücut bütünlüğünü bozucu, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olacak etkili bir eylem ile zarar verilmesidir. Pek tabi bu suç silahla işlenebilmektedir. Kişi arabasını kullanarak bilerek ve isteyerek mağdura çarpmak sureti ile ona zarar vermesi kasten...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın